Noční klid a nová vyhláška - POZOR, změna pravidel pro udělení povolení!!!

Petr Morysek | 25.11.2016

Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena nová vyhláška, týkající se dodržování nočního klidu (pořádání akcí na veřejných prostranstvích po 22 hodině). Vyplynulo to ze změny zákona. Nyní již povolení k překročení 22 hodiny nemůže povolit starosta (starostka), ale je nutno, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo na veřejném zasedání. Rozhodování o tom tedy nyní bude pomalejší, ale průhlednější a každý se k tomu může přijít vyjádřit na zasedání a zastupitelé mohou mít také přímou zpětnou vazbu, jak je daná akce vnímána občany, což by mělo být při rozhodování bráno v úvahu. Ve vyhlášce je stanoveno, že je o takovéto rozhodnutí nutno požádat zastupitelstvo (obec) minimálně měsíc před akcí. Pokud zastupitelstvo na veřejném zasedání vysloví souhlas, povolení se pak musí vyvěsit na úřední desce. Z tohoto pravidla jsou schváleny "dvě" výjimky, kdy není třeba o povolení žádat. Na Silvestra (noc z 31.12 na 1.1.) není třeba žádat o povolení na večerní ohňostroje a pak má vyhláška přílohu, kde jsou specifikovány akce, jichž se vyhláška "netýká" a kam může zastupitelstvo (i dodatečně) nějaké akce zařadit. Dle návrhu paní starostky je tam zatím jen akce pálení čarodějnic. Zdůvodněno je to tím, že je to akce spolupořádaná obcí a o dalších akcích prý paní starostka neví. Po námi vyvolané nemalé diskuzi se vyjasnilo, že se vyhláška netýká akcí pořádaných v uzavřených areálech (domech) na soukromých pozemcích, které neobtěžují okolí hlukem po 22 hodině. Pokud to bude akce na veřejném prostranství ... či bude hlukem zatěžovat okolí po 22 hodině... bude muset o povolení požádat zastupitelstvo. Vyhlášky jsou vyvěšeny na webu obce, doporučujeme pročíst i tuto novou. Všem pěkné dny a klidné noci.

Přidat nový příspěvek