Změny po měsíci platnosti - POZOR, opět změna pravidel pro udělení povolení!!!

Petr Morysek | 05.01.2017

Na prosincovém zasedání byla v listopadu schválená vyhláška zrušena a nahrazena novou, prý ministerstvo vnitra mělo proti té, co jsme schválili mělo výhrady (nebyly nijak upřesny) a bylo nám sděleno, že vše "musíme" nyní schválit dle vzoru zaslaného z ministerstva. Přijali jsme tedy novou verzi vyhlášky o nočním klidu. Všechny akce u nichž je povoleno překročit noční klid (22 h) musí být jmenovány přímo ve vyhlášce (nyní je tam jen noc z 31.12. na 1.1. a pálení čarodějnic) a není nyní možnost povolovat zastupitelstvem další akce a psát je do přílohy, ta byla zcela vypuštěna. "Doplnění" je možné jen zrušením stávající vyhlášky a přijetím nové, kde se změny uvedou, pokud tedy o ně někdo požádá a zastupitelé se na nich shodnou. K této vyhlášce se paní starostka snažila prosadit ještě další vyhlášku (vzor prý ji také zaslalo ministerstvo) dle které by se muselo obci hlásit asi deset věcí pro úplně všechny akce, kdy na území obce dojde ke shromáždění osob (což dle běžných pravidel je od tří osob výše). Vyhláška obci neukládala žádné povinnosti, nebyla nijak omezena, na to, že by to měly být akce na veřejném prostranství, u nichž bude porušován noční klid atd. Byla to prostě jen buzerační a šmírovací vyhláška, protože pak by museli všichni všechno obci hlásit, když by se někde sešlo pár lidí. Trochu více nám, kteří to pamatujeme, to připomnělo doby komunizmu. Zdůvodnění uvedené ve vyhlášce bylo, že je to z důvodu bezpečnosti, ale obci vyhláška nic neukládala, natož opatření ke výšení nějaké bezpečnosti a není jasné, jak by to obec dělala u soukromých akcí na neveřejném prostranství ap. Argumentace paní starostky, že je to jen náhrada za předchozí zrušenou vyhlášku (kdy organizátoři měli možnost zastupitelstvo požádat o prodloužení limitu u akce pánované i po 22 hodině na veřejném prostranství) byla právně zcela mylná a vypadalo to, že ani nečetla či nepochopila dokument, který tak vehementně prosazovala a obhajovala. Rozsah informací, které by organizátor (tedy i obec) musel hlásit a doložit, jak to či ono zajistil pro "shromáždění osob" měl být zhruba takový, jako když chcete v Praze pořádat festival na veřejném prostranství. Je dobře, že pro naše ostré protesty a po delší, docela vyhrocené diskuzi, se většina zastupitelů shodla na tom, že se nic takového schvalovat nebude a materiál byl stažen z jednání.. Musíme tedy jen doufat, že s tím opět někdo nevyrukuje příště.

Přidat nový příspěvek