Pavel Handl

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory finance a mezinárodní politika. V minulosti pracoval jako konzultant ve společnosti Deloitte a interní auditor ve společnostech Delvita a Food Lion (USA). V současné době působí ve společnosti Mercedes-Benz, kde má na starosti vnitřní kontrolu, vytváření interních pravidel a zajišťování jejich dodržování. Ve Velkých Přílepech žije od roku 2001, je ženatý a má 2 děti. V roce 2010 inicioval založení dětského fotbalového klubu Junior FK Velké Přílepy, jehož je nyní předsedou. Svoje zkušenosti nabízí obci v oblasti finančního řízení, procesní oprimalizace a nastavení a řízení kontrolních mechanismů.