Diskuse

Toto je neredigované a nemoderované diskusní fórum. Redakce těchto www stránek za obsah jednotlivých příspěvků nenese odpovědnost. Vyhrazujeme si právo příspěvky odstraňovat. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.

(formulář pro vložení nového příspěvku naleznete níže na této stránce)

Diskutujte s námi o problémech co vás zajímají!

Re: Oú

Richard Kapsa | 29.09.2014

Dobrý den, s tím, že úřad je pro lidi samozřejmě nelze nesouhlasit. Princip informační otevřenosti je nám velmi blízký, mimo jiné se i proto zde snažíme nahradit letos zrušené diskusní fórum, které fungovalo mnoho let na oficiálních stránkách obce. Bohužel nejsem schopen reagovat na velmi obecný popis údajných problémů na podatelně či matrice. Osobně jsem se s ničím takovým nesetkal. Pauza v 11 hodin je dle mého "obědová" a tudíž standardní jako na řadě jiných úřadů. Naše obec nemá tolik zaměstnanců, aby byli v době oběda zastupitelní jinými, každý má svou specifickou roli. Pokud máte zkušenost s neochotou či jinak problematickým jednáním ze strany zaměstnanců OÚ, tak se nebojte napsat e-mail členům zastupitelstva. Ale musíte být konkrétní a přesně popsat co se stalo/děje. Bez konkrétně popsaných problémů nelze cokoli efektivně řešit. Hezký den, Richard Kapsa

Příspěvěk obce na dítě

Libor Schwarz | 23.09.2014

Vzhledem k tomu, že se v "dotazech občanů" na web stránce obce nějak nemohu dočkat odpovědi a paní starostka reaguje občas na dotazy i na tomto fóru, umísťuji zde můj opakovaný dotaz (uvítám doplnění odpovědi na toto téma i z dalších stran):
Dobrý den paní starostko, rád bych dostal odpověď na dotaz, který jsem umístil 15.9. do sekce "dotazy občanů". Je sice již po zasedání zastupitelstva, ale oficiální vyjádření zajímá více obyvatel obce. Přikládám původní dotaz: "Dobrý den,
zajímalo by mě, proč opět není do programu veřejného zasedání zastupitelstva zařazen bod o projednání podmínek příspěvku rodičům dětí, které nebyly přijaty do MŠ Jablíčko Velké Přílepy z kapacitních důvodů a k jehož projednání se zastupitelsvo zavázalo již začátkem července.
Tento bod jsem inicioval již začátkem kalendářního roku, přes obstrukce byl projednán na veřejném zasedání koncem května. Na můj dotaz jsem dostal odpověď, že bude nejspíše projednán v srpnu nebo v září. Tento bod však opět na programu chybí."

Re: Příspěvěk obce na dítě

Anna | 25.09.2014

tak jsem si přečetla odpověď paní starostky na stránkách Velkých Přílep a příjde mi celkem usměvná informace o tom, že "po otevření dalšího pavilonu MŠ už bude obci jasné, zda jsme schopni uspokojit poptávku rodičů, či zda bude situace nadále neuspokojivá" Přitom již dříve bylo prezentováno, že loni bylo odmítnuto více dětí než je plánována kapacita nového pavilonu. Dcera bude mít v létě 2015 3 roky, kritéria tedy pro školní rok 2015/2016 bude splňovat, s největší pravděpodobností (dle počtu žádostí o MŠ a odmítnutých žadatelu) se nedostane a "na poskytování příspěvku nezbývají v obecním rozpočtu finance". Co k tomu dodat - blbě se chudinka narodila.

Získání příspěvku obce na provoz mateřské školky

Libor Schwarz | 29.09.2014

Pro provoz mateřské školy lze získat dotace po splnění řádných podmínek a zápisem do registru škol a školských zařízení. Takto lze získat prostředky na provoz mateřské školy z Ministerstva školství, které rozdělují Krajské úřady.
U soukromých školek je vypláceno pouze 60% ročního normativu. Teprve po inspekcích může být přiznán plný příspěvek, ovšem nejdříve na následující školní rok. Získání 100% příspěvku však nebývá v případě soukromých zařízení automatické a existuje řada omezení.
Přestože tedy musíme splnit všechny stavební, hygienické, personální i vzdělávací a výchovné normy jako např. MŠ Jablíčko, obdrželi bychom pouze takto sníženou částku.

Druhým příspěvkem je dotace zřizovatele, tedy například u MŠ Jablíčko to je příspěvek obce.

Koncem roku jsem vedení obce (jednání se starostkou Čermákovou a Ing. Moryskem) učinil návrh, aby obec přispěla alespoň stejnou částkou, jako přispívá na dítě do MŠ Jablíčko. Tyto dvě dotace (krajská a z obce) by potom již umožnily významnější snížení školkovného, zvláště v období, kdy by byla MŠ příjemcem pouze 60% krajské dotace.
Poskytnutím dotace by umožnilo rozšířit dostupnost zařízení pro předškolní výchovupři nedostatečné kapacitě v obci bez nutnosti zajišťovat investiční prostředky a prostředky z rozpočtu obce pro vybudování dalšího zařízení nebo přístavbu či přestavby stávající obecní mateřské školy. Obec rovněž nemusí hledat a řešit uplatnění takovýchto prostor po snížení počtu narozených dětí.
Podmínky pro poskytnutí dotace obcí by určil OÚ a poskytl by ji pouze na dítě, které splňuje tato kritéria.

Vedení obce se k tomuto návrhu stavělo při jednání vstřícně. Celou problematiku jsem tedy podal písemně s tím, že jsem nabízel osobní účast na pracovních jednáních zastupitelstva. Přizván jsem byl k projednání, ale nikoli v rámci celého zastupitelstva, ale za přítomnosti opět paní starostky, místostarosty a ředitelky MŠ Jablíčko a členky zastupitelstva za sdružení Tradice - Budoucnost Mgr. Smidžárové, která měla nejvíce připomínek k návrhu (což je vzhledem k problematice pochopitelné), ale která rovněž přiznala, že tomuto řešení není příliš nakloněna.

Snažil jsem se o další projednání s celým zastupitelstvem. Podařilo se mi ale dosáhnout pozvání mezi část zastupitelů za přítomnosti ještě další zastupitelky za sdružení Tradice - Budoucnost Dr. Šimkové
a Ing. Kapsy za sdružení PRO Přílepy. Padly zde různé názory na podmínky poskytnutí dotace. Subjektivně usuzuji, že u některých přítomných členů zastupitelstva nedošlo k úplnému pochopení nutnosti započítat i vstupní investici na nákup, přestavbu a vybavení nemovitosti pro provoz MŠ, která má vliv na výši školkovného, neboť nejsme příjemci žádné státní či EU investiční dotace na pokrytí těchto nákladů a jejich návratnost jsme rozložili na dlouhé období s rizikem, že nemusí dojít k jejímu celému pokrytí.

Tuto problematiku jsem považoval a považuji pro obyvatele obce za tolik zásadní, že jsem se snažil o projednání tohoto bodu a jasné stanovisko členů zastupitelstva a jejich sdružení, za která byli zvoleni,na některém z veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Protože jsem necítil příliš velkou vůli k veřejnému projednávání, oslovil jsem přímo paní starostku a bylo mi přislíbeno, že tento bod bude zařazen do programu veřejného jednání na středu 28.5.2014 od 19h v zasedací síni OÚ.
20.5.sem zjistil, že přes dohodu s paní starostkou o zařazení tohoto bodu do projednávání, není ochota tuto problematiku projednat na nadcházejícím veřejném zasedání. Jako důvod se účelově využilo, že jsem žádost nepodal oficiálně písemně. A to i přes zmíněnou ústní dohodu s paní starostkou!
Poslal jsem tedy moji žádost oficiálně a písemně.
28.5.byl na úřední desce byl vyvěšen program veřejného zasedání zastupitelstva 28.5.2014.Projednání žádosti o příspěvek obce nebyl zařazen přímo, ale na veřejném zasedání byl tento bod projednán v "Různé".Ing Kapsa navrhnul aby příspěvek pro rodiče zastupitelstvo řešilo, nikoli však jako přímou dotaci konkrétnímu zařízení, ale podporu pro rodiče neumístěných dětí s jasně definovanými pravidly.Přijato usnesení: "Usnesení č.32/2014...II.Schvaluje záměr poskytovat příspěvky rodičům dětí, které nebyly přijaty do MŠ Jablíčko Velké Přílepy z kapacitních důvodů. Podmínky pro poskytování příspěvku budou projednány na pracovním jednání zastupitelstva a návrh předložen ke schválení na některém z příštích veřejných jednání zastupitelstva."

Další pokračování je známé - odkládání projednání do doby, kdy v obecním rozpočtu již nezbývají finance...

Re: Získání příspěvku obce na provoz mateřské školky

Libor | 29.09.2014

Pane Schwarz, i přes případné zvolení Vaší ženy do zastupitelstva, půjdou peníze rodičům, nikoliv Vaší školce, která je nejdražší v širokém okolí.

Re: Re: Získání příspěvku obce na provoz mateřské školky

Richard Kapsa | 29.09.2014

Pane či paní Libore, Váš komentář je "typicky čecháčský", založený na závisti, drbech a pomluvách. Návrh, že pokud bude obec vydávat nějaké peníze na podporu umístění dětí do školek, tak jedině rodičům, aby si mohli oni zvolit zařízení kam příspěvek nasměrují, byl můj - viz v komentáři od p. Schwarze (jen upřesním, že nepadl na veřejném jednání zastupitelstva na konci května, ale již dříve na pracovním jednání zastupitelstva, o kterém se rovněž zmiňuje). Já osobně i mí kolegové ze zastupitelstva jsme proti přímé podpoře jednoho konkrétního soukromého subjektu (tento princip zastávám obecně, nikoli jen v otázce mateřské školy). To, že je paní Schwarzová na kandidátce PRO Přílepy není proto, aby prosadila příspěvek pro svou školku (sama ví dobře, že ostatní členové PRO Přílepy by to nikdy nepodpořili), ale prostě proto, že je aktivní, nevede hospodské řeči jako řada jiných a když se v obci pro občany něco děje, tak přiloží ruku k dílu, ať už vlastní organizací nebo pomocí při různých akcích pro občany či děti. To byl hlavní důvod toho, proč jsem ji s nabídkou kandidatury oslovil. Jen dovětek - školka, o které se bavíme sice není v okolí nejlevnější, ale rozhodně není nejdražší (znám i dražší). Máte to jako s nákupem auta - buď se spokojíte s Trabantem nebo si připlatíte za "lepší" značku, nebo nemáte auto vůbec. Je to osobní volba každého. A ve výsledku dnes naštěstí rozhoduje trh - buď o školku zájem (buď kvůli ceně nebo kvalitě) je nebo není.

Re: Re: Získání příspěvku obce na provoz mateřské školky

Libor Schwarz | 01.10.2014

Pisatel má zřejmě problém pochopit, o čem byl můj příspěvek, že? Moje iniciativa byla tento problém otevřít. A asi těžko budu vyjednávat ve jménu jiných školek,že? K tomu jaksi nemám jejich pověření. Rovněž jsem nikdy neměl problém s tím, aby příspěvek šel rodičům přímo. Dokonce jsem přesvědčen, že příspěvek státu (tedy to, co se vybere na daních a přerozdělí) na předškolní péči by měl jít přímo rodičům a ti ať zvolí, jakou školku vyberou - zda obecní nebo soukromou nebo jinou.

Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Ferda | 17.09.2014

Prosím prosím představitele obce! Prosím o zaslání čísel, které budou taženy ve Sportce tuto neděli. Myslíte, že jsem se zbláznil? Ne! Představitelé obce evidentně umí předvídat budoucnost. Jsou naprosto skvělí, když vědí, že 18. září proběhlo úspěšně autorské čtení paní Veroniky Soukenkové a již dnes (17.9.) si o tom čtu ve Zpravodaji. Obecním jasnovidcům zdar - a ta čísla prosím :-)))))

Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Vlado | 17.09.2014

To jsou teda experti:)

Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

MN | 17.09.2014

pěkný trapas kdyby zítra "umělkyně" nepřišla

Re: Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Kamil | 19.09.2014

a přišla? :o)

Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Petr Morysek | 18.09.2014

Dobrý den,

do zpravodaje jsem psal jen článek o stavu projektů v oblasti vodovodů a kanalizací a článek o digitalizaci kina a připravoval program kina. Za informace v nich uvedené ručím a sportku nehraji.

Co se týká dalších příspěvků na nich jsem se nijak nepodílel.

Budete se muset obrátit na ty, co je psali, a co mají přípravu zpravodaje na starosti.

Pěkný den.

Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Richard Kapsa | 18.09.2014

a kde jste zpravodaj vzali? My jsme ho ve schránce doposud nenašli.

Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Petr | 26.09.2014

Kolik prosím stojí pane Schwarz školné ve vaší školičce. Já když dostanu příspěvek od obce, tak půjdu do školky v rámci mých možností. Bohužel vydělávám cca průměrný plat a rozhodně si nemohu dovolit školné cca 10 000 Kč měsíčně. Raději budu svého synka dovážet do okolních obcí do srovnatelné školky za cca 6000 Kč. Rozdíl je pro mě příliš velký. A jestliže dostaneme od obce příspěvek bude to jedině dobře. Tady si musíme uvědomit, že to není povinnost, ale vstřícný krok obce.

Re: Re: Prosím prosím - Sportku vyhrát musím

Libor Schwarz | 01.10.2014

Školné bude závislé na tom, jaký program si zvolíte (zda celodenní, polodenní, každý den nebo jen některé dny v týdnu). Můžete si vybrat program, který vyhovuje i Vašim finančním možnostem. No a při poskytnutí příspěvku bude částka nižší o tento poskytnutý příspěvek.
Jasně, že příspěvek obce je vstřícný krok. Obec má ale rovněž řešit situaci s nedostatkem míst ve školkách a snažit se využít dostupné možnosti. Nebo nemusí dělat nic a přispívat jen na některé děti. A ostatní, na které se nedostane, mají prostě smůlu.

Volební plácání

Petr | 15.09.2014

A je to tady !!!
Opět jsem se dočetl, že pan Kapsa a spol. jsou ti nejlepší. Upravené větičky, tak aby vyhovovaly. Bohužel jsem musel reagovat na to, co vše PRÝ sdružení ProPřílepy realizovalo. Jak úsměvné. Například interiér prostor restaurace U Korycha :-) . Nerealizoval opravy nájemník restaurace před znovuotevřením ? Přijde mi to stejné jako to je v Statenicích. Na kandidátce pouze členové rodin podnikatelů, kteří chtějí obec využít ke svým podnikatelským záměrům. Třeba se mýlím.

Re: Volební plácání

Petr Morysek | 15.09.2014

Vážený pane Petře,
nevím, jak je to ve Statenicích, nejsem tak dobře informován o dění tam.

Restaurace u Korychů byla při změně nájemce na několik měsíců uzavřena a rekonstrukce proběhla na náklady obce (a stálo ji to nemálo, jak jde vidět v přehledu akcí) a za nezměrného úsilí paní Aulické. Byly kompletně reonstruovány sítě, toalety a interiéry. Část vybavení a úprav, které si nájemce přál učinit, dle svých představ si po dohodě s obcí pochopitelně zaplatil sám (to je dnes běžné), ale pokud vím, tak to bylo nepoměrně méně, než vydala celkem obec.

Naše sdružení je sdružení konkrétních lidí z Velkých Přílep pro volby do zastupitelstva, a to, co tu sami realizovali, či se tu společnými silami za aktivní účasti našich kandidátů v rámci koaličního vedení obci podařilo, tu také prezentujeme. Je to proto, aby se každý mohl přesvědčit, že jen tak populisticky neplácáme a sliby a program se snažíme plnit již druhé volební období. Je to společný úspěch těch, co se na tom chtějí podílet.

Hledáme aktivní lidi a přesvědčujeme je, aby věnovali své schopnosti a čas i touto formou obci, tedy nám všem. Všichni naši kandidáti tu veřejně působí již mnoho let a tak mají za sebou dost veřejných aktivit i ve svém volném čase. Každý, kdo se o to zajímá a zná je, si sám může udělat obrázek o tom, zda se veřejně angažují jako členové rodiny někoho, nebo ze své vlastní vůle a potřeby dělat něco dobrého pro své spoluobčany a svou obec. Naše fotogalerie to dosti dobře dokládá, třeba i pro ty, co nejsou místní.

To, zda někdo podniká , či nikoli, je jeho osobní věc, každý musíme být z něčeho živ a mnozí i díky svému podnikání pomáhají obci a svým spoluobčanům. Je to také jistá známka aktivity a odvahy. To, co dle vašich slov vypadá jako handicap, já na základě osobních životních zkušeností naopak vidím jako výhodu, pokud ji obec dokáže využít a jsou to lidé poctiví a rozumní. Mohou tak pomáhat obci více, než ti, co někomu jen závidí majetek a aktivitu.

Dovolím si malou historickou reminiscenci a úvahu. Proč bývali obvykle v obcích starostové největší sedláci či řemeslníci? Bylo to obvykle rozhodnutí rozumu, kdy sousedé viděli, kdo umí dobře hospodařit a kdo ne a jaký je. Smutné je, že jsme zažili i období, kdy byli tito lidé záměrně vyloučeni z veřejného života a díky závisti a chtivosti, které se krylo líbivou politickou ideologií byli, na desítky let vyřazeni z veřejnoho života, nebo likvidováni. Tehdy byli především na základě "původu", ale hlavně množství majetku označeni za "nepřátele lidu". Když vidím, že se snaží někdo obdobně škatulkovat své spoluobčany, dosti mi to vadí. Já tomu říkam "politika rozumu" versus "politika závisti". I dnes jsou obě volby možné, každý si může vybrat, co mu vyhovuje více.

Snažili jsme tu uvést především strohá fakta a naše názory. Jsou to naše volební stránky a nikdy nezaškodí ke všemu přistupovat přiměřeně kriticky. Ale musí v tom být vždy slušnost. Myslíme si, že dobrou spoluprací jsme v naší obci realizovali mnoho dobrých projektů, které nám přinesly zvýšení kvality života. Ty tu uvádíme, protože na mnohé nové věci, co fungují, se rychle a rádo zapomíná, ale to je normální. Obvykle nám utkví v paměti to, co nám vadí a je to třeba aktuálně řešit.

Můžete tomu všemu věřit či nemusíte, máte právo mít vlastní názor, stejně jako my.

Pěkný den.

Pet Morysek

Re: Volební plácání

Richard Kapsa | 17.09.2014

Mýlíte se a mýliti se je lidské. Nad rámec toho, co napsal pan Morysek a k čemuž nemám co bych dodal, dodávám, že na kandidátce PRO Přílepy je podnikatelů přibližně stejně jako na další nekomunistické kandidátce kandidující v Přílepech. Potřebujete-li volit kandidátku bez "podnikatelské stopy", zbývá Vám jen zaškrtnout ve volebním lístku číslo 3 - KSČM. Hezký den, Richard Kapsa

Re: Volební plácání

Pavel Handl | 17.10.2014

Ano. Mýlíte se.

školní družina - katastrofa!!

Monika | 08.09.2014

Dnes jsem se při odevzdávání přihlášky do školní družiny dozvěděla, že děti ze třetích tříd už nebudou mít šanci do družiny chodit. Co jako máme dělat, když chodíme i s manželem do práce???

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek