Novinky

Záhadné rolety, záhadná odpověď paní místostarostky a rozloučení

23.09.2018 21:47
V naší opoziční rubrice jsme s občany sdíleli řadu nepravostí a záhad, které se na obci dějí. Nejinak tomu bylo i letos v létě, kdy zastupitelstvo na svém červnovém zasedání projednávalo úpravy rozpočtu obce. Mezi návrhy, které navyšovaly výdaje z obecního rozpočtu, byla i...

Neplnění smluv obci nevadí několik let; nové záhady kolem změn územního plánu

10.05.2018 09:29
Naši „opo“rubriku začneme netradičně poděkováním. Poděkováním paní Martínkové, která několik let byla odpovědnou redaktorkou Přílepského zpravodaje. Jeho úroveň se pod jejím vedením posunula výrazně výš, než byla kdykoli v minulosti. Paní Martínková udržela ve zpravodaji také vysokou úroveň...

Je tu volební rok – obec vás potřebuje

08.02.2018 22:21
Sdružení PRO Přílepy přeje všem spoluobčanům do roku 2018 hodně zdraví, štěstí i zábavy. Bude to rok na mnoha úrovních přelomový. Zvolili jsme si prezidenta, jakého si zasloužíme, brzy budeme mít (nebo už máme?) snad plnohodnotnou vládu. A na podzim nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Jsou...

(Ne)Klidný podzim

03.11.2017 23:15
V minulých příspěvcích jste se na těchto stránkách mohli dočíst o cenzuře, netransparentních výběrových řízeních, „pravdách“ kterými pan místostarosta dlouhodobě zásobuje zastupitele i veřejnost, podivnostech kolem tvorby nového územního plánu obce či o tom, jak finanční výbor svou aktivitou pil...

Hřiště o třech patrech a traktor pro naše lesy

26.07.2017 20:12
Minule jsme se v opoziční rubrice pro obecní Zpravodaj zmínili o pokusech omezit a komentovat obsah této pravidelné rubriky. Přestože nikdo zatím nepřišel s žádnou konkrétní připomínkou na údajné zkreslené informace, za které bychom se mohli omluvit, zpráva hned po zveřejnění vyvolala u...

Odvolání členů Finančního výboru - reakce na otázku Zpravodaje

26.07.2017 20:06
Na červnovém jednání zastupitelstva obce byli odvoláni všichni členové finančního výboru. Stalo se tak po zprávě výboru o jím provedené kontrole smluv a faktur souvisejících s poradenskými službami na rekonstrukci Základní školy ve Velkých Přílepech. V závěru diskuse k tomuto bodu pan místostarosta...

O potrefené huse

29.04.2017 07:56
Na svatomartinskou husu si budeme muset ještě řadu měsíců počkat, ale ta potrefená zakejhala hezky hlasitě hned v lednu. Vedení obce se pustilo do redakční rady Přílepského zpravodaje s výtkami na údajnou „politickou“ nevyváženost obecního periodika. V závěru článku (viz strana 8...

Další kroky k řešení dopravní situace; kontrolní výbor poukázal na neplnění části úkolů ze zastupitelstva

20.10.2016 21:14
Dopravní výbor se 1. srpna 2016 účastnil jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde bylo prezentováno stanovisko obce k navrhovanému křížení přeložky II/240 s komunikací mezi obcemi Velké Přílepy, Svrkyně a Tursko formou mimoúrovňové křižovatky – podrobněji viz článek „Jednání o...

Z opozičních lavic: Studie prokázala účelnost zřízení semaforů na křižovatce v centru; ve financích stále ta o kohoutkovi a slepičce

25.07.2016 19:22
Opoziční zastupitelé za PRO Přílepy se věnují práci pro obec v rámci dopravního výboru, kontrolního výboru a finančního výboru. Dopravní výbor nechal po dohodě s obcí zpracovat důležitou dopravní studii, finanční a kontrolní výbory se věnovaly kontrolní činnosti. Kandidáti za PRO Přílepy...

Z opozičních lavic: Řešení křižovatky Pražská, stále nezdůvodněné úniky příjmů z rozpočtu a (ne)pravdy kolem územního plánu

28.04.2016 22:39
Dopravní výbor se mimo jiné dlouhodobě věnuje možnostem řešení nepříznivé dopravní situace na křižovatce v centru obce. Křižovatka silnic Pražská, Roztocká a Kladenská je ve špičkách dopravně přetížená a již dlouho volá po dopravně-technickém řešení, které zklidní dopravu, udělá křižovatku...
1 | 2 | 3 >>