Architektonická soutěž využití centra obce: hloupost, arogance moci nebo jiná motivace?

28.06.2015 12:50

V květnu 2015 předložila starostka obce zastupitelstvu dokument „Architektonicko-urbanistická soutěž: Plán využití centra obce Velké Přílepy“ se záměrem okamžitě vyhlásit velkou architektonickou soutěž. Zastupitelé dostali na poslední chvíli detailně zpracovaný dokument pro zadání výběrového řízení. Stalo se tak jako v řadě jiných případů bez jakékoli předchozí diskuse. Dokument, který zastupitelé obdrželi, neobsahoval přílohy (především grafické), zadání bylo velmi vágní a nejasné na to, že má jít o zakázku za celkem 550 tis. Kč.

V současné době přitom probíhá zpracování dokumentu „Strategický plán obce Velké Přílepy“, který má za cíl formulovat vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset a více let, stanovit problémové okruhy k řešení a specifikovat konkrétní projektové záměry. Logicky se proto nabízí, že tento strategický dokument by měl být podkladem pro architektonickou soutěž, aby architekti mohli připravit plán, který bude reflektovat dlouhodobé cíle obce. Na květnovém zastupitelstvu se po dlouhé diskusi podařilo schválení vypsání výběrového řízení stáhnout z programu, na červnovém jednání byl však dokument v nezměněné podobě předložen bez diskuse znovu.

Zastupitelé za PRO Přílepy navrhli, aby architektonická soutěž následovala až poté, co dojde k dokončení strategického plánu a k jeho veřejnému projednání s občany. Logika však asi „vládním“ zastupitelům nic neříká, protože tento návrh všemi svými hlasy odmítli. Trvají na tom, že architektonická soutěž bude vyhlášena dříve, než dojde ke schválení strategického plánu obce a jeho projednání s občany. Je to jen hloupost, arogance moci nebo za tím vším stojí jiná motivace?

 

Výběr z diskuse kolem schválení architektonické soutěže:

Kapsa – jsme nyní v procesu zpracovávání strategických priorit obce, které dosud nejsou schváleny a tudíž je nesmysl schvalovat architektonickou soutěž. Je to nelogické a neefektivní. Strategické priority budou jako podklad pro architektonickou soutěž. Je velmi podivné, že architektonická soutěž byla připravena do posledního detailu a zastupitelstvo o tom opět nevědělo.

 

Čermáková – architektonickou soutěž jsme navrhli, že cítíme nutnost postavit, tělocvičnu, jídelnu, knihovnu a jelikož je možnost dotací v příštím roce, tak jsme to chtěli již spojit a vyřešit celkově centrum obce.

 

Hošek – máme jasno, co má být v centru obce a pro architektonickou soutěž to zase nemůže být úplně přesné, uchazeči musí mít prostor pro nápady. Chceme tam vyřešit i dopravu, parkování, zeleň.

 

Morysek – mám před dalším hlasováním připomínku: Nevadí vám, že budete hlasovat o schválení materiálu, ke kterému jsme dosud nedostali důležité mapové přílohy, není tedy ani jasné o jakých pozemcích rozhodujete a jaké jsou tam majetkové poměry u navazujících pozemků? Popis zadání je tak vágní, že z toho je jasné pouze to, že tam má být někde tělocvična, není jasné kde a jak velká, nová jídelna, knihovna, nějaké obchody a nějak se má vyřešit dopravní situace. Vzhledem k tomu, že je v podmínkách soutěže, že nelze kombinovat více návrhů, ale lze použít jen jeden konkrétní, nebo nic, tak vydáme značné prostředky s dosti nejistým výsledkem, zda to bude použitelné. Také mi přijde podivné, že se tu rozhoduje o tom, jak bude vypadat centrum obce v nejbližších sto letech, možná déle a občané nemají možnost se k tomu vyjádřit, tomuto by tedy mělo předcházet veřejné projednání strategického plánu.

 

Kapsa – se záměrem vyhlášení architektonické soutěže souhlasím pouze za podmínky, že k němu dojde po veřejném projednání strategického plánu obce s občany

 

Schwarz (směrem k zastupitelům TB) – myslíte tím, že se strategický plán obce opravdu bude projednávat veřejně nebo se to jen zapíše do zápisu?

 

Starostka, místostarosta, p. Němec, p. Smidžárová odpověděli, že nemají problém s tím, aby se projednával veřejně

 

Hošek – ale před architektonickou soutěží ne, to již nestihneme