(Ne)Klidný podzim

03.11.2017 23:15

V minulých příspěvcích jste se na těchto stránkách mohli dočíst o cenzuře, netransparentních výběrových řízeních, „pravdách“ kterými pan místostarosta dlouhodobě zásobuje zastupitele i veřejnost, podivnostech kolem tvorby nového územního plánu obce či o tom, jak finanční výbor svou aktivitou pil krev vedení obce tak dlouho až jej nechalo odvolat. Velká část našich zpráv se věnovala právě problémům ve finančním řízení obce. Nyní již pan místostarosta může mít klidné spaní, nikdo z nově zvoleného finančního výboru na nepravosti upozorňovat nejspíše nebude. Pod vedením předsedkyně paní Smidžárové očekáváme obdobnou „akčnost“ jako v nedávno zrušeném školském výboru. Rádi se však necháme přesvědčit o opaku – první příležitostí bude analýza nestandardního růstu výdajů obce za IT služby, které ze 74 tisíc Kč v roce 2015 vystoupaly až na 300 tisíc v letošním roce. Tuto analýzu na náš podnět nově zvolený výbor přijal jako svůj první úkol.

Dohady o zápis

Z bouřlivých jednání zastupitelstva se dohady přenesly i do úrovně papíru. Připomínky jednoho z našich zastupitelů týkající se nepřesných nebo neúplných částí zápisů ze srpnového jednání skončily „v koši“. Ačkoli bylo na osobním jednání dohodnuto, že připomínky budou přiloženy k zápisu, po projednání na zářiovém zastupitelstvu se tak nestalo, den poté se začaly hledat důvody, proč tak neučinit, a rozhořela se vášnivá debata o tom, co mají zápisy obsahovat a co ne. Do debaty vstoupila mimo jiné i paní zapisovatelka „humorným počinem“ (jak to nazvala paní starostka), když vytvořila zápis zcela doslovný, přepis všeho co bylo řečeno. Tento mimořádný počin si na plných 25 stranách můžete prohlédnout na webu obce v sekci Zápisy ze zasedání zastupitelstva. V minulé zprávě jsme upozorňovali, že zápisy obec zapomíná zveřejňovat a hned vzápětí došlo k nápravě, za což děkujeme. Věříme také, že dospějeme k rozumnému kompromisu nad pravidly upravujícími, jak má zápis odrážet realitu.

Nešťastná přeložka

Na tomto místě nemůžeme pominout ani téma obchvatu Velkých Přílep alias přeložky silnice II/240 procházející centrem obce. Jak si lze přečíst ve výše zmíněném doslovném zápise, budí toto téma u občanů dlouhodobě velké emoce, které vyvrcholily uspořádáním referenda pořádaného souběžně s parlamentními volbami. Protože v rámci sdružení nemáme na toto téma všichni jednotný názor, nebudeme se v těchto řádcích pouštět do hodnocení, co je dobře a co je špatně. Ti občané, kteří občas zavítají na veřejné zasedání zastupitelstva si o postojích jednotlivých zastupitelů mohli udělat obrázek, ostatní mohou přijít na některé z dalších jednání a přímo se zastupitelů zeptat. Výsledky referenda jsou vyvěšené na webu obce, pro jednu část občanů je to dobrá zpráva, pro jinou část špatná.

Přejeme všem občanům Velkých Přílep klidný konec roku 2017 a hodně úspěchů v roce následujícím.

Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová, Lubomír Šembera