O potrefené huse

29.04.2017 07:56

Na svatomartinskou husu si budeme muset ještě řadu měsíců počkat, ale ta potrefená zakejhala hezky hlasitě hned v lednu. Vedení obce se pustilo do redakční rady Přílepského zpravodaje s výtkami na údajnou „politickou“ nevyváženost obecního periodika. V závěru článku (viz strana 8 v posledním zpravodaji) pak blahosklonně konstatuje, že již další zásahy směřované proti nepohodlné rubrice Z opozičních lavic nepožaduje.

Předcházela tomu dlouhá řada pokusů a návrhů různých osob tzv. oposloupek cenzurovat, „rozčtvrtit“, již před vydáním komentovat apod. Poslední loňský požadavek z úst paní místostarostky zněl, že bychom měli s časovým předstihem text dodávat paní starostce, aby se včas stihla k jeho obsahu vyjádřit. Poněkud to připomíná dobu před 30 lety…

Hlavními argumenty bylo, že sloupek rozeštvává občany, je nevyvážený, často přináší nepravdivé, nepřesné či zkreslené informace a podobně. Opakovaně jsme po dobu více než roku žádali, aby vedení obce jasně uvedlo, kde vidí problém, s tím, že pokud se najde jakákoli nepravdivá informace, na stejném místě se veřejně omluvíme a uvedeme věc na pravou míru. Do této chvíle se nikdo s ničím konkrétním neozval. Asi to s těmi nepravdami není tak horké. Navrhli jsme také, že pokud chce vedení obce psát dovětky k našim textům, velmi rádi na to přistoupíme výměnou za možnost okomentovat texty vedení. Opět bez odezvy…

Přetahování o nezávislost obecního periodika vyvrcholila v minulém čísle na již zmíněné straně 8. Nevíme, zda v této souvislosti, ale následně rezignovali 2 členové redakční rady, mezi nimi i její předseda, což je pro Zpravodaj velká škoda, protože šlo o poctivého a čestného člověka s pevnými zásadami. Věříme, že následné personální změny v redakční radě nebudou mít vliv na vyváženost a relativní nezávislost Zpravodaje.

Kontrolní výbor stále bez informací…

Jednou z hlavních oblastí kritiky, která se prolíná oposloupky od počátku, je téměř absolutní nekomunikace ze strany vedení obce, nezodpovídání dotazů či neplnění slibů daných na jednáních zastupitelstva. Na tom se v průběhu času bohužel nic nemění. Po mnoha měsících dohadů zastupitelstvo v listopadu 2016 schválilo čtyřbodové usnesení navržené kontrolním výborem, které uložilo paní starostce zastupitelům předložit sadu informací, které kontrolní výbor marně, v některých případech i více než rok požadoval (více viz zpráva z ledna 2017 na www.proprilepy.cz). Ze 4 bodů byl doposud plně splněn pouze jeden.

… a finanční stejně tak

Obdobné „informační embargo“ trvá i vůči finančnímu výbory. Ten byl žádán, aby se  do konce března vyjádřil k závěrečnému účtu za rok 2016. Vzhledem k tomu, že o plnění většiny investičních akcí nemá doposud výbor žádné podkladové informace, i když o ně předem na začátku února žádal, nemohl fundovaně závěrečný účet posoudit.

Vedení obce přesto chce za každou cenu projednat závěrečný účet na veřejném zasedání 4.5.2017. Podle zákona přitom stačí projednání do konce června, což by při dodání podkladů rozumnou kontrolu umožnilo.

Z toho, co bylo zveřejněno na úřední desce, lze dovodit, že mnoho plánovaných investičních akcí asi nebylo splněno. Když odečteme dvě realizované velké investice (nadstavba ZŠ a koupě budovy č.p.130), tak na zbytek investic byl vydán pouhý milion z plánovaných 8,3 mil. Kč.

Vypadá to, že vedení nemá zájem, aby hospodaření bylo možné v zákonné lhůtě vyhodnotit a rozhodnout o nápravě případných nedostatků či chyb. Rádi se ale ještě necháme přesvědčit o opaku. (poznámka autora: po uzávěrce příspěvků do Obecního Zpravodaje a po dodání našeho textu se situace změnila a Finanční výbor obdržel požadované informace a obec některé naše relevantní připomínky k procesu tvorby, úprav a schvalování rozpočtu tiše akceptovala.)

 

Obchvat Přílep v otázkách a odpovědích

V poslední době je aktuálním tématem připravovaná investiční akce Středočeského kraje - Přeložka komunikace II. třídy číslo 240. Tato stavební akce vyvolává reakce zejména těch obyvatel, kteří bydlí v blízkosti plánovaného mimoúrovňového sjezdu z přeložky a u komunikace ulice Kladenská. Z tohoto důvodu Obec Velké Přílepy v rámci "Přílepských otazníků" uspořádala dne 22.3.2017 diskuzi se zástupci projektanta VPÚ DECO a.s. Ing. Hrachovcem a zástupcem investora KSÚS Ing. Svobodou. Bližší informace k tomuto tématu si můžete přečíst v právě vycházejícím Zpravodaji v článku Setkání se zástupci projektanta VPÚ DECO a.s. Ing Hrachovcem a s KSÚS Ing. Svobodou.

Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová, Lubomír Šembera

 

Zastupitelé za PRO Přílepy se věnují práci pro obec v rámci dopravního výboru, kontrolního výboru a finančního výboru. Kandidáti za PRO Přílepy aktivně působí také v rámci dalších výborů, školské rady či jinak pracují pro obec a podílí se na organizaci řady veřejně prospěšných aktivit.