Odvolání členů Finančního výboru - reakce na otázku Zpravodaje

26.07.2017 20:06

Na červnovém jednání zastupitelstva obce byli odvoláni všichni členové finančního výboru. Stalo se tak po zprávě výboru o jím provedené kontrole smluv a faktur souvisejících s poradenskými službami na rekonstrukci Základní školy ve Velkých Přílepech. V závěru diskuse k tomuto bodu pan místostarosta Tomáš Hošek navrhnul odvolat celý finanční výbor. Jeho návrh byl většinou sedmi hlasů z jedenácti přítomných přijat. Pro odvolání hlasovali zastupitelé Hošek, Čermáková, Válková, Bečka, Smidžárová, Mihalka a Šimková.

Obecní Zpravodaj se odvolaných členů finančního výboru zeptal:

Co vedlo k odvolání finančního výboru a jak bude tento výbor, povinně ustavený ze zákona, dále pracovat?

Za odvolané členy výboru odpovídají bývalý předseda výboru Petr Morysek a bývalý člen výboru Richard Kapsa:

Odvolání výboru vnímáme jako vyvrcholení snahy zbavit se těch, kteří opakovaně upozorňují na úmyslné i neúmyslné chyby, které se při vedení obecních financí dějí. Zejména místostarostovi Hoškovi se tak nelíbila nepříjemná zjištění kontroly, že místo věcné debaty, jak věc napravit, navrhnul rovnou odvolat celý finanční výbor. Musíme uznat, že jde o velmi efektivní způsob, jak se vypořádat s kritikou.

Odvolání přišlo poté, co finanční výbor navrhnul opatření navazující na kontrolu, která prověřovala výdaje na poradenství v souvislosti s akcemi na rekonstrukci a rozšíření základní školy. Výbor zjistil obcházení zastupitelstva při schvalování vysokých výdajů, fakturování víceprací v poměru nepřiměřeném k původně dohodnuté částce a mnohé další. Závěry byly projednány s účetní obce, která v řadě zjištění uznala minimálně chybné zaúčtování.

Jen jeden příklad za všechny – náklady na poradenství projektu Stavební úpravy 2. stupně ZŠ od firmy Accon dosáhly téměř 110 tis. Kč, přesto vztah s dodavatelem nebyl podložen písemnou smlouvou. Podle pravidel má obec u výdajů nad 50 tis. Kč žádat o souhlas zastupitelstva, což se v tomto případě (a obdobně v řadě jiných) nestalo. Obec obešla zákon i vnitřní předpisy a bez vědomí zastupitelů vystavila 3 samostatné objednávky tak, aby se dostala pod uvedený limit. Všechny objednávky jsou navíc datovány stejně – 3.8.2015. Jednání zastupitelstva se přitom konalo 28.7.2015, tedy jen pět dní před jejich uzavřením.

Kompletní zprávu výboru si může každý přečíst na těchto stránkách ve zprávě z 3.1.2017. Na těchto stránkách naleznete v jiných článcích i zjištění dalších kontrol finančního výboru, detailně a transparentně, včetně navrhovaných opatření. Že většinu návrhů vedení obce nerealizuje a neustále dochází k opakovanému porušování pravidel, je smutnou skutečností.

Místostarosta Hošek nás při odůvodnění návrhu na odvolání výboru obvinil z porušování zákona, z nabádání k falšování účetních výkazů a neodůvodněného nařizování povinností obci. Dle jeho názoru výbor prý neplnil zákonné povinnosti například tím, že odevzdal svou zprávu (zaslanou zastupitelům e-mailem) nepodepsanou. Nelze si nevzpomenout na roky 2010-14, kdy pan Hošek byl sám předsedou finančního výboru. Pod jeho vedením výbor žádnou důkladnou kontrolu neprovedl a žádnou, natož podepsanou, zprávu o kontrole nepředložil. Inu, potrefená husa. Zajímavé je, že většina zastupitelů k návrhu pana Hoška neměla žádné dotazy a připomínky, návrh nápravných opatření okamžitě zamítla a promptně odhlasovala odvolání celého výboru.

Trváme na tom, že výbor prováděl svou kontrolní činnost řádně a obvinění vznesená panem Hoškem jsou účelová tvrzení a informace nezakládající se na pravdě. O důvěryhodnosti tvrzení pana Hoška se můžete dočíst více také v opoziční zprávě pro Zpravodaj ZDE.

PS: Velmi úsměvné je, že místostarosta vzápětí po odvolání členů výboru požádal odvolané osoby, aby navrhly složení nového výboru. V současné době je obec bez finančního výboru a porušuje tím zákon.