Zprávy kontrolního a finančního výboru, které odmítl zveřejnit Obecní Zpravodaj

28.03.2015 23:29

Přečtěte si plné necenzurované znění zpráv, které připravil finanční a kontrolní výbor na základě požadavku redakce Obecního Zpravodaje:

- FINANČNÍ VÝBOR

- KONTROLNÍ VÝBOR