Hřiště o třech patrech a traktor pro naše lesy

26.07.2017 20:12

Minule jsme se v opoziční rubrice pro obecní Zpravodaj zmínili o pokusech omezit a komentovat obsah této pravidelné rubriky. Přestože nikdo zatím nepřišel s žádnou konkrétní připomínkou na údajné zkreslené informace, za které bychom se mohli omluvit, zpráva hned po zveřejnění vyvolala u některých osob pozdvižení, jako v onom minule citovaném přísloví. Tak snad už ty horké hlavy vychladly.

Musím přiznat, že není moc o čem psát, protože v globální rovině se nic nemění – vedení obce nekomunikuje řádně se zastupiteli ani s veřejností, porušuje dohody staré jen pár dní (více viz zápisy ze zastupitelstva, které ale obec přestala na webu aktualizovat už v únoru) či realizuje netransparentní výběrová řízení. O tragikomickém odvolání celého finančního výboru poté, co přednesl zastupitelům návrhy na nápravná opatření vyplývající z výsledků kontroly, se dočtete ZDE. Za všechny zmiňme dva konkrétní příklady dokreslující dnešní praktiky na úřadě.

Netransparentní traktor

Na poslední červnový den po rozdávání vysvědčení bylo svoláno jednání zastupitelstva kvůli výběru dodavatele malotraktoru s lesnickou nástavbou za téměř 700 tisíc Kč. Jedná se o vysoký výdaj z rozpočtu, přesto o plánu realizovat výběrové řízení zastupitelům nikdo nic neřekl, i když předchozí jednání zastupitelstva se konalo už po jeho vyhlášení. Výběrové řízení organizovala najatá firma tak, že se o něm neměl šanci nikdo dozvědět. Na rozdíl od jiných výběrových řízení, která zněla i na nižší částky, nebyly informace vyvěšeny na webu obce a osloveny byly napřímo 3 firmy. Na dotaz, kdo vybral ony 3 konkrétní firmy a kdo stanovil technické parametry malotraktoru pro výběrové řízení, jsme nedostali uspokojivou odpověď...

„Pravdy“ pana místostarosty

V červnu také proběhlo první veřejné projednávání návrhu nového územního plánu (ÚP). V návrhu například stále figurovala nikým nechtěná výstavba nového bytového domu u bytovek v Roztocké ulici. Místostarosta Tomáš Hošek zodpovědný za přípravu ÚP nenechal tento záměr odstranit, přestože k tomu byl zastupitelstvem vyzván a přestože i architekt zpracovávající ÚP zastupitelům slíbil, že změnu do původní podoby (na plochu pro sportoviště) provede. Zastupitelům tvrdil, že jako pověřený zastupitel tuto změnu žádat nemůže, že se musí počkat na veřejné projednávání ÚP. Zároveň uvedl, že na téma uvedení plochy do původního stavu jednal již dříve v Černošicích.

Zajímavé je, že zástupce Černošic pověřený prací na našem ÚP vůbec nevěděl o tom, že plocha byla doposud určena pro sportoviště. Dozvěděl se o tom až od nás po veřejném projednávání ÚP. O tom, jak vehementně pan Hošek jednal o uvedení dotčené plochy (označované v projekčních plánech kódem S2) do původního stavu, svědčí také e-mail, který sám do Černošic posílal 3.4.2017 a kde píše: „…provedl jsem vyhodnocení jednotlivých bodů a dospěl jsem k následujícím závěrům, které je nutné zohlednit při dokončení čistopisu návrhu územního plánu: … limity pro plochu S2 max 3NP …“. Jednal o ponechání hřiště a zároveň architekty upozornil, že bytový dům na daném pozemku má mít 3 patra… Můžeme se tedy těšit, co že to tam vznikne.

Obdobné „pravdy“ místostarosta rovněž servíroval zastupitelům, členům stavebního výboru a veřejnosti, když na jaře loňského roku tvrdil, že od listopadu 2015 nedostal od nadřízeného orgánu územního plánu v Černošicích žádné informace o připomínkách občanů a institucí k ÚP. Prokazatelně je ale získal již na začátku prosince 2015. Další detaily o praktikách na obecním úřadě najdete na www.proprilepy.cz.

Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa