Neplnění smluv obci nevadí několik let; nové záhady kolem změn územního plánu

10.05.2018 09:29

Naši „opo“rubriku začneme netradičně poděkováním. Poděkováním paní Martínkové, která několik let byla odpovědnou redaktorkou Přílepského zpravodaje. Jeho úroveň se pod jejím vedením posunula výrazně výš, než byla kdykoli v minulosti. Paní Martínková udržela ve zpravodaji také vysokou úroveň objektivity, a to i přes velké tlaky, kterým musela z různých stran čelit. Takže paní Martínková – děkujeme! A věříme, že tento vysoký standard zůstane zachován i nadále pod vedením nového redaktora.

Jsme rádi, že mezi občany je poměrně velký zájem o informace, které publikujeme ve Zpravodaji a na našem webu www.proprilepy.cz. Svědčí o tom statistika návštěvnosti, která vykazuje prudký růst počtu návštěvníků ve dnech po vydání zpravodaje. Tento zájem nás samozřejmě těší.

 

Fyzická kontrola stromů dopadla žalostně

Již více než dva roky (více ve zprávách z předchozích let na těchto stránkách) se kontrolní výbor snaží zjistit odpovědi na dotazy týkající vymáhání závazků firem Nimetal a Alfa Praha, které vyplývají ze smluv s obcí. Přes mnoho slibů výbor ani zastupitelstvo dodnes neobdrželi kompletní požadované odpovědi. Například podle smlouvy s obcí z roku 2008 měla společnost Nimetal vysadit v průběhu roku kolem svých hal (na obzoru za polem při pohledu od obce ke Svrkyni) 100 vzrostlých stromů o minimální výšce 2,5 m.

20.3.2018 tak proběhla společná kontrola kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí v provozovně Nimetal. Bylo zjištěno, že stromy za dobu více než 8 let vysazeny nebyly. Ředitel firmy sice na místě uvedl, že shodou náhod  má zrovna cca do týdne dostat od zahradníka schéma na osazení stromů, ale tuto "náhodu" lze spíše vysvětlit tím, že termín kontroly se domlouval zhruba měsíc. Z jednání bylo evidentní, že náš obecní úřad firmu ke splnění jejího závazku vůbec neupomínal. To je s podivem zejména proto, že kontrolní výbor na tento fakt upozorňuje minimálně 2 roky a na pracovních jednáních zastupitelstva se o tom mluví ještě mnohem déle. Více například ZDE.

 

Změnu územního plánu pro jednu firmu prosadíme i s Marťany...

... si zřejmě myslí pan místostarosta Hošek. Na veřejném zasedání zastupitelstva 27.2. totiž předložil návrh, aby mimo rámec standardně probíhajícího procesu tvorby nového územního plánu (ÚP) „paralelně“ proběhla ve zrychleném řízení změna pro jednu jedinou firmu. Odůvodnění pana Hoška hájícího zájmy investora, který plánuje postavit nový areál rodinných domů, bylo, že firma nechce čekat tak dlouho, než doběhne změna ÚP řešená komplexně obcí. Na argumenty, že je to nelogické a že by obec neměla takto nestandarně řešit požadavky jednotlivých subjektů, bohužel místostarosta neslyšel. Naštěstí jako jediný. Jeho hlas k prohlasování jím předloženého návrhu usnesení nestačil. Ostatní zastupitelé byli buď proti nebo se poněkud alibisticky zdrželi hlasování. Zvítězil zdravý rozum a zastupitelstvo schválilo náš návrh, aby obec investovala do toho, aby se urychlilo dokončení celého nového ÚP, nikoli jen jedné části. Motivace k protlačování zmiňovaného návrhu ze strany místostarosty je nám záhadou. Kolem celého projednávání tohoto bodu se strhla bouřlivá diskuse, kterou vřele doporučujeme k přečtení v rámci bodu 6 zápisu ze zasedání. Velmi zajímavé diskuse proběhly také u dalších bodů únorového a následně i březnového zastupitelstva. Doporučujeme si zápisy přečíst na webových stránkách obce (sekce Úřad obce / Zápisy).

 

Závěrečný účet bez závěru

Vedení obce se na dubnovém zasedání snažilo prosadit projednání závěrečného účtu roku 2017, ač na to je čas až do června, a zastupitelé k tomu nedostali žádné podrobné údaje o tom, jak byly plněny akce schválené do rozpočtu, obdobně jako už několikrát v poslední době v obdobných případech. Naštěstí tento pokus tentokrát díky hlasům zastupitelů za PRO Přílepy neprošel.

Předpokládáme, že další pokus o „prohlasování“ nastane na příštím jednání zastupitelstva, opět bez podkladů a "bez námitek" v usnesení, stejně jako v loňském roce, kdy vedení obce v obdobném případě ignorovalo námitky finančního výboru a nakonec se nepohodlného kontrolního orgánu raději zcela zbavilo tak, že jej odvolalo.

Zajímavé je, že většině přítomných zastupitelů k hlasování "pro" zjevně i tentokrát nechyběly informace od finančního výboru a správce rozpočtu. Na rozdíl od předchozích let nebyla k dispozici ani zpráva finančního výboru, která by plnění loňského rozpočtu hodnotila. Zastupitelé za PRO Přílepy logicky navrhnuli, aby se projednání závěrečného účtu odložilo do doby, než zastupitelstvo obdrží potřebné podklady pro řádné posouzení závěrečného účtu (tedy zprávu finančního výboru a přehled plnění investičních akcí), aby mohlo zodpovědně rozhodnout. Tento návrh ale dle očekávání díky odporu vedení obce neprošel. Necháme se tedy překvapit, jak bude projednávání příště probíhat.

 

Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová