Naše cíle

Původní cíle stanovené sdružením PRO Přílepy při založení:

 

  • Zabezpečíme obsazení výborů a komisí při obecním zastupitelstvu odborníky, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pomoci naší obci
  • Zabezpečíme snížení zadluženosti obce tak, aby mohla co nejvíce prostředků věnovat na investice
  • Aktivně budeme vyhledávat podporu pro obecní investice (evropské a státní dotace, příspěvky od místních podnikatelů a zejména realitních investorů vůči obci atp.)
  • Podpoříme rozšíření školky či zajištění nových prostor pro zvýšení její kapacity
  • Budeme hledat ve spolupráci s okolními obcemi a krajem možnosti omezení těžké dopravy přes obec a zvýšení kontroly dodržování dopravních předpisů v obci
  • Budeme usilovat o dohodu s obcemi našeho regionu ohledně souladu výstavby větších obytných celků s vyřešením dopravy tak, aby se nezvyšovala zátěž komunikací v obci a nejbližším okolí
  • Budeme usilovat o rozšíření a zpřísnění architektonických pravidel daných územním plánem pro další zástavbu obce.
  • Zamezíme další překotné výstavbě v obci a jejím okolí, která nebude provázena rozvojem veřejných služeb a vyřešením dopravní situace v regionu
  • Zapojíme aktivně zastupitele a další odborníky do diskuse s občany