Orgány sdružení

Orgány Sdružení PRO Přílepy jsou Valná hromada Sdružení, kontrolní výbor, předseda (Ing. Richard Kapsa) a místopředseda (Libor Kettner). Více o orgánech naleznete ve Stanovách sdružení.