Zakladatelé sdružení 

Ing. Richard Kapsa (předseda)

Libor Kettner (místopředseda)

Věra Čermáková

Ing. Petr Morysek

Ing. Michal Štengl

Ing. Marie Palkosková

PhDr. Jiří Svítek, CSc.

Lenka Farny

Josef Hruška