Archiv článků

Zveme vás i vaše koníčky na Hobby výstavu

(9.2.2018)  6. ročník akce s podtitulem „Jaké máme koníčky“ se  koná v sobotu 14. dubna 2018 od 10 do 15 hodin  v centru obce Velké Přílepy v areálu „U Korycha“, tedy na sále a okolních plochách. Vystavovatelé budou tradičně prezentovat své rozmanité aktivity, především výtvarné, modelářské a sběratelské.  Akce slouží k propagaci a rozvoji zájmových činností u dětí a mládeže, ale doufáme, že ani dospělí se tu nebudou nudit a to i díky více jak deseti tvořivým a interaktivním dílničkám. Výrobky  je možno si odnést.

Z Bohaté nabídky  vystavovatelů a dílniček vybíráme: Patchwork, sbírka Barbie princezen,  modely letadel, lodí a bojové techniky, LEGO pohyblivý betlém, lodě v láhvi... výtvarné a modelářské dílničky, výroba házedel, bazén s plovoucími modely lodí pro děti, tkalcovský stav, vláčkodráha, drátování, zdobení perníků, sýrárna .....a možnost zkusit si zahrát na Theremin (1. elektronický hudební nástroj). Veterány (včetně obrněného vozidla)  a jízdy na koni na venkovní ploše jako obvykle nejen ke koukání. Občerstvit  jídlem a pitím se můžete přímo v restauraci „U Korycha“ ležící v areálu. Přijďte se podívat a zkusit si i něco vytvořit. Vstup je zdarma.

Adventní koncert již tuto neděli v Noutonicích

(11.12.2017)

Již podvanácté se bude konat tradiční vánoční koncert, který se koná pravidelně poslední adventní neděli před Štědrým večerem. Koncert pod patronací obcí Velké Přílepy a Lichoceves proběhne i letos v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích. Budeme se na Vás těšit v neděli 17.12.2017 v 18 hodin. Staročeské roráty a slavné vánoční texty jako Ave Maria budou představeny v podání profesionálních umělců Iriny Rurac (mezzosoprán), Jakuba Hrubého (baryton) či Zuzany Německové (varhany).

Těšíme se na vaši účast!

 

 

 

Diskuse nad záludnostmi nového návrhu územního plánu Velkých Přílep 

(6.11.2015)  Kamýcké sdružení pro klidné bydlení hledá zájemce o setkání nad návrhem nového územního plánu. Setkání se uskuteční v úterý 10. 11. 2015 v 19:30 v Galerii v 1. patře domu U Korychů. Máte-li zájem zúčastnit se diskuse o návrhu územního plánu, pošlete e-mail na adresu klidnebydleni@volny.cz. Projevit zájem můžete i na Facebooku. Připomínky k návrhu územního plánu lze podat nejpozději do 18. 11. 2015 do Černošic. Starostka bohužel na možnost podat připomínky k návrhu územního plánu neupozornila zvláštním oznámením v sekci Aktuality obce. Základní problémy návrhu jsou nebezpečí devastace rekreační a vycházkové oblasti u křížku směrem na Statenice a vedení obchvatu obce těsně u obytné zóny ARI. V rámci oficiálního projednání dle zákona již nebude možnost tyto otázky fakticky ovlivnit. Událost je veřejná, proto neváhejte pozvat sousedy a obyvatele Přílep, které by to mohlo zajímat. Kamýcké sdružení pro klidné bydlení

 

Hobby výstava se vydařila

Třetí Hobby výstava s podtitulem "Jaké máme koníčky" se konala v sobotu 18. dubna 2015. Přilákala velké množství jak dětí, tak i rodičů či prarodičů. Nešlo jen o pasivní prohlížení exponátů, u většiny vystavovatelů bylo možné si nejen sáhnout, ale i sám něco vyrobit. Děti nestíhaly obíhat dílničky a vyrábět modely a další výrobky. Vystavovatelé byli především z našeho regionu a byli mezi nimi i mistři ČR a držitelé medailí z mezinárodních soutěží. Před sálem parkovaly i dva veterány americké armády z druhé světové války, které si nenechali ujít především kluci a jejich tatínkové. Fotografie z Hobby výstavy si můžete prohlédnout na Facebooku. Tak zase za rok.

 

Zveme vás na Hobby výstavu v sobotu 18. 4. 2015

Již třetí Hobby výstava s podtitulem "Jaké máme koníčky" se bude konat v sobotu 18. dubna 2015. Na této "Hobby" akci budou vystavovatelé prezentovat mnoho exponátů, jež jsou výsledkem jejich rozmanitých výtvarných, modelářských či sběratelských koníčků.  Akce slouží k propagaci a rozvoji zájmových činností jak u dětí a mládeže, tak i dospělých. A to i v oborech a činnostech, které nejsou běžně vidět. Jedná se tedy spíše o "domácí koníčky", například o výtvarníky (patchwork, tvorba z korálků, pletené výrobky, vyšívané obrazy, ...), kutily, modeláře (letadla, bojová technika,  lodě i plovoucí ...) či sběratele.

Vystavovatelé jsou především z našeho regionu a jsou mezi nimi i mistři ČR a držitelé medailí z mezinárodních soutěží. Mnozí předvádí na výstavě svůj koníček "tvořivě", tak aby každý mohl vidět, jak se co dělá a v dílničkách si mohl mnohé i osobně vyzkoušet. Tradičně tedy bude na Hobby výstavě množství příležitostí vytvořit si vlastní výrobek nebo model a ten si i odnést.  Vstup zdarma. Více informací ZDE.

 

 

Novinky ze zastupitelstva: tradiční porušování dohod

V úterý 16.12.2014 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva. To mimo jiné projednalo a schválilo novou vyhlášku o místním poplatku ze psů, smlouvu o zajištění péče o toulavé psy s útulkem u Kralup n.V. či změny rozpočtu obce na rok 2014, u nichž stále nebylo dostatečně zdůvodněno překročení v položce odměn vyplácených obecním úřadem. Schválilo také složení dopravního výboru a stavebního výboru, plán obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2015 a principy kalkulace ceny za vodu účtovanou mezi obcemi Velké Přílepy, Úholičky a Statenice. Na jednání se také ukázalo, že se bohužel nelze spoléhat na dohody, kterých bylo dosaženo na předchozím pracovním jednání zastupitelstva. Dohody byly porušeny několikrát, šlo ale většinou o drobnosti. O významné porušení dohody se pokusil místostarosta Tomáš Hošek v rámci schvalování rozpočtu na rok 2015, když se pokusil prosadit, aby o změnách položek rozpočtu na straně výdajů mohla rozhodovat starostka bez souhlasu zastupitelstva. Na pracovním setkání všech zastupitelů týden před veřejným jednáním bylo společně dohodnuto, že takovéto změny budou možné pouze na příjmové straně rozpočtu. Místostarosta tuto dohodu nerespektoval a nechtěl ji respektovat ani po velmi důrazném připomenutí ze strany zastupitelů PRO Přílepy. Nakonec po dohodě se svými spolustraníky, kterým na dodržování dohod záleží, svůj návrh stáhnul.

 

Aktuální informace z obce do mobilního telefonu

Obec Velké Přílepy provozuje moderní informační systém MOBISYS. Informace o dění v obci jsou nyní každému k dispozici zdarma formou zpráv do mobilních telefonů. Více ZDE.

 

První krok starostky (Tradice-Budoucnost) po volbách - porušení zákona
o obcích

První důležitý krok svěřený po volbách do obecních zastupitelstev starostovi obce - svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva - proběhl ve Velkých Přílepech v rozporu se zákonem. Starostka Věra Čermáková (Tradice-Budoucnost) svolala ustavující zasedání zastupitelstva Velkých Přílep vyvěšením oznámení na úřední desku dne 20.10.2014, tedy v době, kdy to zákon neumožňuje.

Je vidět, že pro prosazení nákupu zametacího stroje doposud pochybným a nevysvětleným výběrovým řízením jsou představitelé Tradice-Budoucnost ochotni udělat cokoli, i porušovat zákon.  (více ZDE)

 

VÝSLEDKY VOLEB

Kandidátka PRO Přílepy získala ve volbách přes 41 % hasů (v roce 2010 to bylo 34 % hlasů) a v zastupitelstvu usedne 5 našich kandidátů. Všem, kteří nás podpořili, DĚKUJEME, vítězné kandidátce Tradice - Budoucnost gratulujeme k získaným 6 mandátům. Konečné výsledky voleb naleznete ZDE.

 

Přílepské děti volí LiveMotive

Zatímco občané Izraele volí tradice, přílepské děti volí LiveMotive. To je výsledek víkendové ankety mezi přílepskými dětmi, která proběhla v závěru PROPřílepského grilování kandidátů v sobotu 4.10.2014 na Statku. Všechny děti, které před mikrofonem vystoupily, se shodly na tom, že největší zážitek, který si ze sobotního odpoledne odnášejí, je "moc hezká hudba". Hoši děkujeme!

 

Zveme vás na adventní koncert v noutonickém kostele

Obec Velké Přílepy a Obec Lichoceves-Noutonice společně zvou na již tradiční adventní koncert, který pořádají v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích v neděli 21. prosince 2014 v 17 hodin. Kulturní vystoupení zahrnující tradiční i moderní pojetí vánočních koled a melodií bude tentokrát v podání hudebního uskupení DRUHÝ HLAS. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude sloužit na rekonstrukci kostela. (rk)

 

 

 

 

 

Vánoční trhy Na Statku již v sobotu

Každoroční Velkopřílepské vánoční trhy letos připadají na sobotu 29. listopadu 2014. Přijďte se podívat na vystoupení dětí ze základní školy z I. i II. stupně, místních mateřských školek, Základní umělecké školy Libčice či na divadelní představení. Bohatý hudební program (k nahlédnutí ZDE) začíná v 11 hodin! Trhy jsou i tentokrát spojené s podporou pro děti z Klokánku v Hostivicích. Pořádají obec Velké Přílepy, PRO Přílepy, Na Statku, Kamýcké sdružení pro klidné bydlení a Veselý Domeček. Vedle stánků s vánočním zbožím se můžete těšit i na občerstvení a dětské dílničky organizované studiem Neposedná pastelka. Eva Kapsová

 

 

Novinky ze zastupitelstva: neúspěšné výběrové řízení a nevysvětlené přečerpání rozpočtu

Ve středu 19.11. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva. To projednalo mimo jiné neúspěšné výběrové řízení na komunální stroj - do výběrového řízení schváleného na nezákonně svolaném jednání zastupitelstva 29.10. se přihlásila pouze jedna firma a druhá firma toto výběrové řízení napadla. Výběrové řízení, které od počátku provázely velké pochybnosti (více na této stránce a v diskusním fóru), tak muselo být zrušeno. Zastupitelé se nedozvěděli odpovědi na část svých otázek k přečerpání rozpočtu obce - správce rozpočtu například nebyl schopen uspokojivě vysvětlit, proč na Obecním úřadě došlo k výraznému přečerpání objemu odměn oproti plánu, který byl naposledy aktualizován v září. Proto zastupitelstvo neschválilo navrhovanou změnu rozpočtu. Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí či schválilo většinu bodů programu - územní studii na lokalitu mezi Sportovní ulicí a věznicí, personální složení a program většiny výborů při obecním zastupitelstvu, stanovení poplatků za popelnice pro rok 2015 (navýšení v průměru o cca 10 % z důvodu deficitu rozpočtu odpadového hospodářství) či navýšení poplatků za psy. Zastupitelstvo dále schválilo grantový program obce pro rok 2015, záměr zpracování strategického plánu obce a podání žádostí o dotace na rekonstrukci nové budovy ZŠ a na dopravně-bezpečnostní opatření v obci. Další jednání zastupitelstva se bude konat kolem poloviny prosince.

 

Přijďte na jednání zastupitelstva 29. října 2014

Ustavující jednání zastupitelstva se koná ve středu 29.10.2014 od 19 hodin v budově kina (CVA). Přijďte se podívat, kdo bude zvolen do funkcí ve vedení obce a přijďte se zeptat nově zvolených zastupitelů na jejich názory a cíle, jichž chtějí ve vedení obce dosáhnout. Přijďte si rovněž poslechnout diskusi k do ustavujícího zasedání nestandardně zařazeného a velmi kontroverzního bodu - Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na komunální stroj. Tato dokumentace byla již dvakrát na předchozích jednáních zastupitelstva zamítnuta, protože vykazovala prvky zmanipulovaného výběrového řízení - technická specifikace parametrů stroje podle všeho směřuje na jeden konkrétní typ stroje. Na přímý dotaz vůči firmě realizující pro obec toto výběrové řízení, kdo specifikaci dodal, jsme se dozvěděli, že paní starostka. Ta ovšem tvrdí, že specifikaci dělala ona firma. Přijďte se zeptat i vy. Program jednání zastupitelstva naleznete ZDE.

 

Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy představuje kompletní kandidátku do voleb

PRO Přílepy jako první v obci představuje všech 11 kandidátů do obecního zastupitelstva. Profily kandidátů včetně fotografií naleznete v sekci Volby 2014. Detailní profily všech kandidátů včetně fotografií ze života postupně představujeme na Facebooku PRO Přílepy. Volby se konají ve dnech 10. a 11. října 2014 a PRO Přílepy jsou jedinou nezávislou kandidátkou v obci Velké Přílepy, která se nespoléhá na podporu politické strany či politického hnutí.

 

Přílepské děti volí LiveMotive

Zatímco občané Izraele volí tradice, přílepské děti volí LiveMotive. To je výsledek víkendové ankety mezi přílepskými dětmi, která proběhla v závěru PROPřílepského grilování kandidátů v sobotu 4.10.2014 na Statku. Všechny děti, které před mikrofonem vystoupily, se shodly na tom, že největší zážitek, který si ze sobotního odpoledne odnášejí, je "moc hezká hudba". Hoši děkujeme! 

 

3. ročník Přílepského podzimního pikniku

V sobotu 20. 9. 2014 se bude konat již 3. ročník Přílepského podzimního pikniku, tento rok pod heslem "Pomáháme Pomocným tlapkám!". Výtěžek této dobročinné akce bude věnován o.p.s. Pomocné tlapky, která se zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Se svými psími pomocníky také přijedou a předvedou, co všechno dovedou. Přijďte proto mezi 11.00 - 16.00 do areálu Na Statku v Roztocké ulici ve Velkých Přílepech a svou účastí podpoříte dobrou věc. Budete moci ochutnat slané i sladké dobroty z kuchyně přílepských sousedů, prohlédnout si výstavu Klubu zahrádkářů, shlédnout bohatý kulturní program (divadélko pro děti, žonglování, africké bubny, výtvarné dílničky pro děti, koncert) a nakoupit si zeleninu, ovoce a další produkty, včetně drobností pro radost.

 

Velikonoční trhy na Statku

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce jara, velikonočních tradic a veselí na tradiční velikonoční trhy, které se letos konají v sobotu 5. dubna 2014 od 9 do 16 hodin. Trhy se konají stejně jako v posledních letech na statku č.p. 134 na Roztocké ulici u parčíku za bytovkami. Dílničky pro nejmenší již pravidelně zajišťuje Studio Neposedná Pastelka. Stánkový prodej jako vždy nabídne spousty tradičních výrobků: kraslice, velikonoční dekorace, květiny, stromky, pomlázky, keramiku, šperky, ruční textil, dřevěné hračky a mnohé další. Milovníci plného bříška se mohou těšit mimo jiné na řízky, klobásy, staročeské trdlo, hukvaldské koláče, víno či pivo. Po celý den je zajištěn kulturní program od dětí ze ZŠ Velké Přílepy, ZUŠ Libčice, školky Veselý domeček. Ve 13 hodin vystoupí dětské divadélko s představením O drakovi Friťákovi. Doufáme, že počasí bude trhům přáta prožijeme krásnou předvelikonoční sobotu. (ek)

 

Adventní koncert v Noutonickém kostele

Obec Velké Přílepy a Obec Lichoceves-Noutonice vás zvou na vánoční koncert, který pořádají v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích v neděli 22. prosince 2013 v 17 hodin. Poslední adventní neděli vystoupí na koncertě Jan Jareš, první nevidomý absolvent Pražské konzervatoře. Vánoční písně a koledy doprovodí hrou na elektrické varhany i zpěvem. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude sloužit na rekonstrukci kostela. (rk)

  

 

 

 

 

Betlém na statku - Vánoční trhy 30.11.2013

Každoroční Velkopřílepské vánoční trhy letos připadly na sobotu 30. listopadu 2013. Dominantou pódia umístěného ve stodole se stal nově vyrobený betlém, který vyrobily děti ze Základní školy Velké Přílepy pod vedením a s vlastnoručním přispěním svých učitelek (více info v následujícím článku). Že se opravdu povedl, o tom svědčí velký zájem návštěvníků o focení svých dětí mezi postavičkami betléma.

Před ručně malovaným betlémem a publikem složeným nejen s rodičů či prarodičů pak proběhla řada kulturních a hudebních vystoupení dětí ze ZŠ Velké Přílepy, školičky Veselý Domeček či Základní umělecké školy z Libčic. Nestandardní nastudování vánoční koledy předvedlo uskupení Vrabec & spol. Velkým překvapením pro diváky, kteří žádali další "přídavky", bylo závěrečné vystoupení skupiny saxofonistů ZUŠ Libčice pod vedením pana učitele Zelenky.

Ti, kterým vyhládlo, se šli občerstvit na starý mlat. Řízky s bramborovým salátem, polévka, svařák, pivo, produkty Hukvaldské pekárny - to je jen malý výčet dobrot, které tradičně mlat pod střechou ukrývá. Děti se celý den zabavily v dětských dílničkách pořádaných Neposednou pastelkou. Mezi obvyklými stánky tentokrát nechybělo představení výpěstků komunitního centra KomPot, které se zaměřuje na zdravé pěstování zeleniny formou aktivního pracovního zapojení jejích konzumentů.

Trhy byly i tentokrát spojené s podporou pro d ěti z Klokánku v Hostivicích. Poděkování patří všem, kteří přispěli do kasičky nebo si zakoupili některou z mnoha sladkých dobrot, které napekly přílepské ženy. Trhy pořádali obec Velké Přílepy, PRO Přílepy, Na Statku, Kamýcké sdružení pro klidné bydlení a Veselý Domeček. Uvidíme se na jaře na Velikonočních trzích! Eva Kapsová

 

 

6. adventní koncert v Noutonicích

Obec Velké Přílepy a Obec Lichoceves-Noutonice vás zvou na vánoční koncert, který pořádají v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích v sobotu 22. prosince 2012 v 18 hodin. Vánoční melodie tentokrát zazní v podání Flétnového souboru Siringa pod uměleckým vedením Miroslava Bureše. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude sloužit na rekonstrukci kostela. (rk)

 

 

 

 

Velkopřílepské velikonoční trhy na statku

    6. velikonoční trhy se letos poprvé konaly v nových prostorách statku ul. Roztocká 134. Slunečné počasí opravdu přálo a všichni mohli strávit příjemnou sobotu s velikonoční atmosférou a bohatým doprovodným kulturním programem. Díky velkému prostoru nádvoří a stodoly statku mohl být stánkový prodej rozšířen o více prodejců s nabídkou sýrů, mandlí, palačinek, koření, textilu, smaltu, vitráží atd.  Jako každý rok bylo zajištěno občerstvení a největší úspěch sklidil zabijačkový guláš s polévkou, pan řezník měl již okolo 15hod vyprodáno. Pivo v obzvláště teplém dni teklo proudem a k dobré náladě hrála skupina Křížoband. Po celý den probíhalo nespočet dětských vystoupení školek Veselý Domeček a Babbles, Lidové školy Libčice a v neposlední řadě žáků I. stupně ZŠ Velké Přílepy. Touto cestou děkujeme především vedení školy, pedagogům za nádherné vystoupení s dětmi a zdařilou výstavu obrazů Na Statku. Výstava měla u návštěvníků velký úspěch.  Velký potlesk sklidila po svém vystoupení taneční skupina D4U Junior, která se zajímavými tanečními prvky předvedla v krásných kostýmech ala „malý Chaplin“. Doufejme, že i další plánované akce na statku budou úspěšné a takto hojně navštěvované. Děkujeme všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě, zejména rodině Kettnerových a obci Velké Přílepy. Eva Kapsová
 

Masopustní veselí v Přílepech již podruhé

    Obec Velké Přílepy vás zve na druhý Velkopřílepský Masopust, který proběhne v sobotu 18.2.2012. Za hudebního doprovodu bude v 11 hodin vycházet masopustní průvod od  kamýcké kapličky sv. Gottharda (Kladenská ulice). Cílem průvodu je dvůr pohostinství „U Korycha“, kde bude zcela určitě veselo bez ohledu na počasí  dr. V 11:30 vystoupí dětičky ze soukromých školiček Babbles a Veselý Domeček. Návštěvníky čeká soutěž o nejlepší masku a jedlíky a milovníky dobrot potěší soutěž v pojídání jitrnic či koblih. Podobně jako loni poznáte pravé zabijačkové hody (jitrnice, jelita, ovar, zabijačková polévka); pro milovníky sladkých specialit budou připraveny čerstvě upečené masopustní koblihy, koláče, perníčky s masopustními motivy, pro příznivce dobrého moku bude čepováno pivo přímo od pípy, svařené víno a další nápoje dle přání.

 

Adventní koncert v Noutonicích již popáté

     Obec Velké Přílepy a Obec Lichoceves-Noutonice vás společně zvou na   vánoční koncert  , který pořádají v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích v neděli 18. prosince 2011 v 17 hodin. Kulturní vystoupení zahrnující tradiční i moderní pojetí vánočních melodií bude tentokrát pod taktovkou Honzy Jareše, prvního nevidomého absolventa Pražské konzervatoře. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude sloužit na rekonstrukci kostela. Koncert se koná díky finanční podpoře Restaurace Auberge de Provence z Tuchoměřic.  leták VP Vanoce 2011 - vanocni koncert kostel.pdf  (rk) leták VP Vanoce 2011 - vanocni koncert kostel.pdf (198,4 kB) 

 

Vánoce byly už v listopadu

Letošní 1. adventní víkend hostil již tradiční vánoční trhy v sále restaurace U Korycha. Přílepští a nejen oni se tak mohli připravit na předvánoční čas dobrou náladou u svařáku a výborného občerstvení nebo nákupem pěkných dárečků pro své blízké. Nejvíce zaujaly vánoční dekorace, které by neměly chybět v žádné domácnosti.

Návštěvníky trhů potěšily kulturním programem děti ze ZŠ Velké Přílepy. Velký dík proto patří paní Husníkové a Stejskalové, učitelkám, které se svými žáky připravily pásmo tradičních i novodobých koled. Žáci naší ZŠ pod vedením paní učitelky Brzicové rovněž pomohli s výzdobou sálu, jejich dílem byl například krásný 175cm vysoký „obr“ stromeček. Potlesk za své vystoupení sklidily také nejmenší děti ze školek Babbels a Veselý Domeček. Ani nejmenší babblesáci  se nenechali zahanbit a vytvořili pro první advent nádherné vánoční stromky a ozdoby.

Poděkování patří všem, kteří přispěli na sbírku pro potřebné děti z Klokánku v Hostivicích. Kasička se rychle plnila drobnými mincemi i papírovými bankovkami. Za své příspěvky si mohli lidé odnést cukroví, vánoční bábovky či mufiny napečené pro tento účel přílepskými ženami. Věřme, že příští rok se počet „pekařek srdcařek“ještě zvýší. (ek)

 

Děti opět rozsvítily vánoční stromeček

  Velké Přílepy – Rok poté, co přílepské děti poprvé společně odčarovaly velký smrk v centru obce vedle autobusových zastávek, zlá čarodějnice náš strom opět zaklela. Děti zlé kouzlo v neděli 27. listopadu zlomily a za pomoci lampionů rozsvítily vánoční strom, který bude každou noc zářit až do začátku roku 2012. První adventní neděli se na křižovatce ulic Boženy Němcové a Halasova sešlo mnoho dětí s rodiči a ke stromečku pak dorazilo celkem více než 200 malých i velkých s lampiony a lampičkami. Po rozsvícení stromečku si sousedé povídali při svařáku, čaji a konzumaci sladkostí a cukroví od přílepských hospodyněk. Tak za rok zase. (ek) 

  

 

VelkoPřílepské Velikonoční trhy

Zveme vás na 4. Velikonoční trhy ve Velkých Přílepech, které se konají v sále u Korychů 2. dubna 2011. Mimo bohatou nabídku zboží je připraven i kulturní program, o který se postarají děti ze školičky Babbles, ZŠ Velké Přílepy a Základní umělecké školy Libčice. Na dětské návštěvníky pak čeká po celý den výtvarná dílnička organizovaná Studiem Neposedná pastelka. Dojde také kvyhlášení soutěže o nejhezčí kraslici. Trhy doprovodí výstava PATCHWORK. Na trhy zavítá i řezník, který se svými zabijačkovými specialitami slavil velké úspěchy na nedávném Masopustu. Více informací v letáku zde.

 

Přílepské kraslice 2011

Studio Neposedná pastelka ve spolupráci s obcí Velké Přílepy vyhlašuje soutěž o nejzajímavější VELIKONOČNÍ KRASLICI. Kraslice přineste od 15. března do 1. dubna 2011do prodejny potravin Kettnerová Lenka - ESO market. Všechny kraslice budou vystaveny během Velikonočních trhů, které se konají v sále U Korychů dne 2. dubna 2011, na které vás tímto srdečně zveme. Více informací v letáku zde.

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT V NOUTONICÍCH

Zveme vás na tradiční vánoční koncert, který tentokrát proběhne v neděli 19. prosince 2010 od 17 hodin v noutonickém kostele. Na koncertě vystoupí soubor Alla Breve s vánoční hudbou z 14. – 17. století z Čech, Itálie, Španělska či Německa. Varhany pak ožijí pod taktovkou varhaníka Jakuba Jansty ve dvou blocích varhanních improvizací. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude sloužit na rekonstrukci kostela. Leták ZDE.

DĚTI ROZSVÍTILY STROMEČEK

První adventní neděle 28.11.2010 přilákala ve Velkých Přílepech na křižovatku ulic Boženy Němcové a Halasova velké množství dětí a jejich rodičů. Všichni se po setmění vydali i s lampiony na cestu kolem mateřské školy k vánočnímu stromu uprostřed obce. U něj se sešlo více než 150 malých i velkých. Zlá čarodějnice zaklela vánoční strom, který mohly svými lampiony děti rozsvítit. Místostarosta Petr Morysek vysvětlil dětem, jak všichni společně mohou zlou kletbu zlomit. A povedlo se! Jakmile se děti dotkly stromečku, ten se hned rozsvítil. A bude svítit až do začátku roku příštího. Zatímco děti pomáhaly stromeček rozsvítit, dospělí si užívali v mrazivém počasí výborného teplého svařáku a malého občerstvení. (ek)
 

Přílepské trhy se opět vydařily

Na konci listopadu 2010 proběhly již počtvrté VelkoPřílepské vánoční trhy. Vedle tradičního doprovodného programu v podání Neposedné pastelky předvedlo téměř 100 dětí ze základní školy a místních zájmových kroužků hudební a taneční vystoupení. Některé z nich zahrály vánoční příběh o Ježíškovi. Protože dětská vystoupení přilákala stovky rodičů, prarodičů či přátel, už těsně po poledni došly v občerstvení řízky a musely se přidělávat další. Zájmu návštěvníků se těšily mimo jiné dřevěné hračky, pečivo z Hukvaldské pekárny, adventní věnce a vánoční ozdoby, malování na obličej, focení či staročeský trdelník, u něhož se před sálem tvořily pravidelné fronty. Akce byla stejně jako v předchozích letech spojena s podporou Fondu ohrožených dětí Klokánek v Hostivicích – návštěvníci trhů do kasičky přispěli 4300 korun. Všem, kteří přispěli, děkujeme! (ek)