Největší investice obce v letech 2010-2014

Níže přinášíme foto-přehled nejdůležitějších investic obce realizovaných v letech 2010-2014, kdy se zastupitelé za PRO Přílepy podíleli na řízení obce.

 

2014- Zahájení stavby nového pavilonu Mateřské školy Jablíčko s kapacitou 50 dětí

2014- Zahájení rekonstrukce čistírny odpadních vod

2014- Nový chodník v Kladenské ulici

2014- Nový obecní traktor pro údržbu obce

2013- Zateplení nové budovy Základní školy

2013- Výstavba chodníku ve Svrkyňské ulici

2012-13 Nadstavba staré budovy Základní školy - zvýšení kapacity, nové šatny

2012-13 - Rekonstrukce kina na Centrum volnočasových aktivit

2012- Výstavba hřiště V Lipkách (vedle MŠ)

2012- Nové parkoviště v centru obce vedle zastávek

2012- Dopravně bezpečnostní opatření - semafor ve směru od Turska

2011-12- Rekonstrukce restaurace U Korycha a vybudování Galerie

2011- Nový chodník v Pražské a Svrkyňské ulici

2011- Nová služebna Obecní policie a vybudování bezpečnostního kamerového systému v obci

2011- Rekonstrukce a odvodnění ulice Ke Křížku

2010- Nové autobusové zastávky a točka

2010- Rekonstrukce Formanské ulice

2010- Rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti

2010- Rekonstrukce kuchyně základní školy

2010- Nová okna a střecha na nové budově ZŠ