Klíčové body našeho volebního programu pro roky 2014-18

 • Rozpočtová odpovědnost a finanční stabilita
 • Zvýšení kapacity Mateřské školy Jablíčko (dobudování nového pavilonu) a zavedení systému podpory pro rodiče
 • Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy VP tak, aby mohla každý rok bez problémů přijímat i děti z vyšších ročníků
 • Dokončení rekonstrukce a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a kanalizace
 • Realizace projektu posílení vodovodního přivaděče a vodovodní sítě
 • Zajištění financí pro obecní investice stejně úspěšně jako v předchozích letech
 • Zvýšení kvality vzdělávání ve školách na území Velkých Přílep a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Rozšíření možností sportovního vyžití pro veřejnost a podpora místních sportovních spolků
 • Dobudování kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci
 • Poskytování prostor a podpory pro místní spolky a jejich akce
 • Rozšíření provozu kina a obnova technického vybavení
 • Aktivní jednání o obchvatu obce (dříve přeložka II/240) s cílem eliminovat tranzitní těžkou dopravu a zároveň omezit negativní dopady nové silnice na život v obci
 • Zvyšování bezpečnosti dopravy a podpora rozšíření systému MHD do Prahy a okolních obcí
 • Bezbariérový přístup do patra obecního úřadu a pokračování oprav obecních budov
 • Pokračování obnovy a rozšiřování infrastruktury obce (chodníky, povrchy silnic, parkovací stání)
 • Vypracování nového územního plánu obce s přísnými regulativy výstavby

 

Výše uvedené body jsou nejdůležitějšími z volebního programu PRO Přílepy. Detailní volební program naleznete ZDE.