Na co se ptát kandidátů?

Nebojte se zeptat kandidátů do zastupitelstva, bez ohledu na to za jakou volební stranu či sdružení kandidují na následující otázky: 

 • Co udělali pro svou obec předtím, než se rozhodli do zastupitelstva kandidovat?
 • Byli alespoň jednou přítomni jednání zastupitelstva a tuší o čem je práce zastupitele?
 • Pokud už byli zastupiteli, jak hlasovali v klíčových otázkách, které mohly poškodit obec? Např.:
  • Připojení dalších obcí a areálů na vodovodní síť VP přes nedostatečnou kapacitu;
  • Soudní vymáhání vrácení pozemku, kde chtěl developer Bemett stavět velký bytový dům aniž by za koupi pozemku obci zaplatil;
  • Vyhlášení stavební uzávěry pro lokality, kde se stavělo na černo;
  • Změna projektanta/architekta územního plánu, který prosazoval zájmy investorů a nikoli obce;
  • Rozhodnutí, že provozovatel vodovodu nesmí dávat souhlasy s připojením na vodovod VP bez vědomí obce;
  • Výpověď smlouvy provozovateli vodovodu a kanalizace;
  • Rozhodnutí o zamezení černého odběru vody z přílepského vodovodu z Noutonic atd.
 • Pokud už byli zastupiteli a schvalovali rozsáhlé plochy pro novou výstavbu, kolik peněz získali od investorů a developerů na rozvoj obecní infrastruktury a kde jsou ty peníze vidět?
 • Jestli poškodili svým jednáním či nesplněnými sliby obec nebo její rozpočet?