Největší úspěchy

Přehled nejvýznamnějších úspěchů, kterých obec dosáhla pod vedením zastupitelů za PRO Přílepy:

  

 • Finanční stabilizace obce (doplacení nemalých dluhů, vytvoření rezerv na předfinancování a spolufinancování dotací) a rozpočtová odpovědnost při neustálém tlaku na zvyšování výdajů
 • Podstatný nárůst hodnoty majetku obce o 21 milionů Kč (jen za období 2007-2009)
 • Realizace nového pavilonu mateřské školy a zdvojnásobení kapacity, rozšíření družiny ZŠ
 • Chodník od MŠ k autobusové zastávce, nákup moderní mechanizace pro údržbu obce
 • Zlepšení čistoty obce a údržby veřejných komunikací a prostranství; podpora a rozšíření třídění odpadu
 • Zklidnění chaotického stavebního rozvoje obce a nastavení pravidel dalšího rozvoje
 • Studie dopravních opatření a příprava projektů na jejich realizaci
 • Zjištění detailního stavu vodohospodářské infrastruktury obce jakožto zásadního podkladu pro řešení problémů a pro rozvojové projekty
 • Podpora občanských aktivit:
  • kaplička v Kamýku
  • park V Lipkách a park U studánky
  • juniorský fotbalový klub
  • obecní plesy a mnoho dalších sportovních i kulturních akcí a aktivit….