O kandidátce

 • Kandidátka vychází zejména z členské základny občanského sdružení PRO Přílepy
 • Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy kandidovalo poprvé ve volbách v roce 2006 
  a získalo 64 % hlasů a 6 z 9 zastupitelských mandátů. Děkujeme!
 • Převzali jsme řadu nečekaných problémů, které řešíme dodnes (vodovod, kanalizace, nevyhovující komunikace především ve starších částech obce, atd.) 
  a ne vše se nám zatím podařilo uspokojivě vyřešit
 • Věnovali jsme jejich řešení mnoho času a rádi bychom vše v dalším volebním období dotáhli do úspěšného konce (dotace i realizace).
 • Jsme z různých částí obce, věnujeme obci svůj volný čas a máme profesní zkušenosti, které můžeme využít ve prospěch obce
 • Kandidátka je složená jak ze zkušených zastupitelů, tak i z nových kandidátů
 • Podmínkou kandidatury za PRO Přílepy je to, že kandidáti v minulosti přispívali svou činností k veřejně prospěšným či společenským aktivitám pro obec a její občany