Proč volit PRO Přílepy?

 • PROtože plníme volební program a rozumíme problémům obce
 • PROtože máme realistický volební program a chceme řešit klíčové problémy obce
 • PROtože výsledky naší práce jsou vidět a snažíme se nejen o kvantitu, ale hlavně o kvalitu
 • PROtože našimi kandidáty jsou profesionálové ve svých oborech
 • PROtože dbáme na pravidla rozpočtové odpovědnosti a omezujeme požadavky na zbytné výdaje
 • PROtože pracujeme a hlasujeme konzistentně PRO zájmy obce a jejich občanů a nikoli pro soukromé zájmy investorů
 • PROtože klademe důraz na podporu dětí a mládeže a jejich smysluplných aktivit
 • PROtože naši kandidáti svým známým „nepřihrávají malou domů“ na úkor obce a jejích obyvatel
 • PROtože komunikujeme otevřeně i o problémových věcech a nebojíme se je řešit
 • PROtože naši kandidáti nejsou existenčně závislí na příjmech od obce
 • PROtože všichni naši kandidáti vyvíjejí ve svém volném čase pro obec či její občany dlouhodobě řadu aktivit
 • PROtože zastupujeme různé části obce a všechny generace občanů