Klíčové body našeho volebního programu pro roky 2010-14

 • Rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace – dokončení zahájeného procesu (investiční náročnost cca 40 mil. Kč)
 • Posílení přivaděče vody do přílepského vodojemu – pokračování v přípravě a realizace (investiční náročnost cca 12 mil. Kč)
 • Posílení vodovodního řadu v obci a zvýšení tlaku vody – dle zpracované studie a generelu (investiční náročnost cca 8 mil. Kč)
 • Zajištění financí pro obecní investice (evropské a státní dotace, příspěvky od místních podnikatelů a zejména realitních investorů vůči obci atp.) minimálně stejně úspěšně jako v předchozím volebním období
 • Zvyšování bezpečnosti dopravy postupná realizace opatření z již zpracované dopravní studie
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpora sportu
 • Posílení MHD
 • Rekonstrukce nejvíce poničených povrchů ulic (investiční náročnost cca 10 mil. Kč) a dobudování chodníků a parkovacích stání v obci
 • Nedovolíme další překotnou výstavbu (stejně jako po předchozích volbách) – výstavba musí být provázena rozvojem veřejných služeb a vyřešením dopravní situace v regionu
 • Finanční stabilita obce – budeme pokračovat v přísné rozpočtové kázni 
 • Pokračování v plnění dlouhodobých cílů z roku 2006
 • Kultivace pozemků v centru obce pro procházky a odpočinek 

 

Detailní volební program je k dispozici zde:

volebni program VP 2010 detail.pdf (123,2 kB)

Rádi přivítáme i vaše náměty. Napište nám.