Oslovení voličů

Vážení spoluobčané,

před čtyřmi lety jsme vás oslovili poprvé před komunálními volbami do obecního zastupitelstva Velkých Přílep. Až na jedinou výjimku, nikdo z kandidátů PRO Přílepy neměl s politikou na obecní úrovni přímé zkušenosti. Všichni jsme šli v podstatě do neznáma obdařeni nadšením a spoustou ideálů.

Díky hlasům naprosté většiny z vás jsme dosáhli nečekaně vysokého vítězství, které pro nás bylo na jednu stranu zavazující, na druhou nás však také velmi rychle přivedlo k „vystřízlivění“ i díky poznání reálného stavu věcí obecních. Řadu mnoho let zanedbávaných a neřešených oblastí se nám nepodařilo napravit ani za celé čtyři roky. Přiznáváme, že jsme to nečekali.

Všichni kandidáti PRO Přílepy, kteří získali v minulých volbách vaši důvěru, vydrželi v zastupitelstvu po celé volební období. To je věc u ostatních místních subjektů, a rovněž v předchozích volebních obdobích, ojedinělá. Přes nečekané překážky se vedení obce zvolenému z kandidátky PRO Přílepy podařilo realizovat naprostou většinu klíčových bodů předchozího volebního programu (nebo výrazně pokročit v jejich řešení). Více naleznete ve stručném vyhodnocení zde. Podařilo se nám nastavit fungování obce tak, že jsme na minimum omezili rozpory a rozbroje mezi místními politickými subjekty. Řídili jsme se zdravým rozumem a v naprosté většině případů s námi i „opozice“ hlasovala v zájmu obce a jejích obyvatel. 

Za zmínku stojí mimo jiné po desítkách let zdvojnásobení kapacity mateřské školky, rekonstrukce školní družiny, vnitřní rekonstrukce prostor OÚ, nové sociální zařízení a další úpravy v sále U Korychů, rekonstrukce fotbalových kabin, příprava projektu rozšíření ČOV a nezávislé zmapování celé vodovodní a kanalizační sítě obce, které nyní umožňuje zahájit práce na posílení vodovodu a tlaku vody, navýšení počtu autobusových spojení směrem na Prahu, opravy komunikací a chodníků ( i když v této oblasti jsme především z důvodu nedostatku financí nemohli realizovat všechny plánované projekty), rekonstrukce a modernizace autobusové zastávky/točny v centru obce včetně nové kryté čekárny, zavedení řady nových společenských a kulturních akcí, o jejichž úspěchu svědčí vysoký zájem občanů, a podobně. Více zde.

Víme, že řada obyvatel Velkých Přílep má vůči práci obecního zastupitelstva výhrady týkající se zejména akutních problémů té či oné lokality. Zpravidla se jedná o potíže, které nebyly ovlivnitelné stávajícím obecním zastupitelstvem, vyplývající z minulých rozhodnutí o povolení velkých stavebních celků a někdy také z nesolidnosti toho či onoho investora nebo developera. Věřte, že nás všechny tyto problémy trápí a že děláme vše co je v možnostech obce pro jejich nápravu. Zároveň však nechceme, aby na nedodržené sliby některých developerů doplácel zbytek obce.

Již podruhé tedy před vás předstupuje kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy. Zahrnuje jak většinu klíčových a nejaktivnějších zastupitelů zvolených v předchozích volbách, tak i nové tváře, které svou profesní specializací mohou pomoci při řešení každodenních problémů naší obce. Právě na profesionální erudici z nejrůznějších sfér ekonomického a společenského života sázíme jako na jediné možné řešení pro budoucnost obce. Jedním z kritérií výběru nových kandidátů bylo to, že v minulosti přispívali svou činností k veřejně prospěšným či společenským aktivitám pro obec a její občany.

Do voleb kandidujeme jako zástupci z různých částí obce. Máme zájem pro naši obec (většinou ve svém volném čase) pracovat a podílet se na jejím rozvoji. Jsme přesvědčeni, že díky našim profesním zkušenostem a znalostem můžeme obci pomoci řešit její problémy. Kandidáti PRO Přílepy jsou připraveni spolupracovat v rámci zastupitelstva s kýmkoli, kdo bude prosazovat zájmy obce a jejích občanů a nikoli zájmy úzké skupiny soukromých investorů či obyvatel. 

Věříme, že i letos přijdete k volbám v co největším počtu a přejeme vám mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojený život v naší obci.

 

Vaši kandidáti PRO Přílepy