Neplnění smluv obci nevadí několik let; nové záhady kolem změn územního plánu

Více zde: https://www.proprilepy.cz/news/neplneni-smluv-obci-nevadi-nekolik-let-nove-zahady-kolem-zmen-uzemniho-planu/

11. ročník Hobby výstavy se bude konat 20. dubna 2024

Sdružení PRO Přílepy vás zve na již 11. ročník akce s podtitulem „Jaké máme koníčky“, která se  bude konat v sobotu 20. dubna 2024 od 10 do 15 hodin  v centru obce Velké Přílepy v areálu „U Korychů“, na sále a okolních plochách. VSTUP ZDARMA.

Vystavovatelé budou tradičně prezentovat své rozmanité aktivity, především výtvarné, modelářské a sběratelské. Akce slouží k propagaci a rozvoji zájmových činností hlavně u dětí a mládeže, ale ani dospělí se tu nebudou nudit, a to i díky řadě tvořivých a interaktivních dílniček. Výrobky je možno si odnést.

Těšit se můžete například na kované předměty, šperky, nerosty, EKO rakety, patchwork, sbírku panenek, modely letadel, lodí, vlaků či bojové techniky..., LEGO, výtvarné, modelářské a interaktivní dílničky. Veterány (včetně vojenských vozidel) na venkovní ploše jako obvykle nejen ke koukání...

Přijďte se podívat a zkusit si i něco vytvořit. Další detaily naleznete na plakátu ZDE.

 

MODELÁŘSKO-VÝTVARNÝ KROUŽEK hledá zájemce o členství

Náplní kroužku bude rozvíjet tvořivé schopnosti  členů stavbou modelů a  tvorbou rozmanitých výrobků. V rámci hodiny  bude pracováno jak na dlouhodobém projektu, tak na drobnějších modelech a výrobcích, které si každý z hodiny odnese. Na konci pololetí předpokládáme veřejnou prezentaci společného projektu.

Podílet se mohou děti od 7 let i dospělí. Rádi vás uvítáme v našich řadách - více ZDE.

 

Komunální volby 2018: těžká volba

(28.9.2018) Už za pár dnů budeme vybírat budoucnost naší obce na další 4 roky. Protože po 12 letech se tohoto „klání“ již osobně neúčastním, dovolím si vlastní nezávislý, pro mnohé jistě subjektivně vyznívající, komentář ke kandidátkám, které usilují o hlasy nás, obyvatel Velkých Přílep. Volba bude letos extrémně složitá. Na jednu stranu nelze ani jednu kandidátku označit jako „čistou“, nezatíženou osobami, které používaly v dávné či nedávné minulosti nepravdivé informace a demagogii ve svůj prospěch. Na straně druhé, na všech kandidátkách (bohužel ale většinou na nižších pozicích), jsou ti, kteří si zaslouží důvěru za to, co dosáhli v životě nebo za to, co dělali a dělají pro své okolí. I na kandidátce KSČM takoví jsou. Domnívám se, že kandidáti na této kandidátce by měli mnohem větší šanci se do zastupitelstva dostat, pokud by kandidovali jako nezávislí kandidáti bez záštity této politické strany, která opakovaně v Přílepech ve volbách totálně propadá. Stejně jako další dvě volební strany ale zřejmě zvolili taktiku, která je zbavila povinnosti získat pro svou podporu podpisy dostatečného počtu občanů Velkých Přílep. Na předních místech kandidátky KSČM je navíc člověk, který byl v minulosti odsouzen za úmyslný trestný čin. Na čelních místech kandidátky Tradice-Budoucnost jsou zase lidé, kteří se vyžívají v převlékání kabátů či kterým bylo opakovaně prokázáno, že veřejně a vědomě slušně řečeno „neříkají pravdu“. Koho tedy volit je proto poněkud hamletovská otázka... ale 15 slušných kandidátů napříč třemi volebními stranami při dobré vůli nalézt lze. Tak šťastnou ruku. Richard Kapsa, Sdružení PRO Přílepy

Záhadné rolety, záhadná odpověď paní místostarostky a rozloučení

(23.9.2018) V naší opoziční rubrice jsme s občany sdíleli řadu nepravostí a záhad, které se na obci dějí. Nejinak tomu bylo i letos v létě, kdy zastupitelstvo na svém červnovém zasedání projednávalo úpravy rozpočtu obce. Mezi návrhy, které navyšovaly výdaje z obecního rozpočtu, byla i položka „Výměna rolet v budově kina“ v hodnotě 35 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že budova prošla komplexní nákladnou rekonstrukcí teprve nedávno, byla nám tato položka záhadou a snažili jsme se od vedení obce zjistit, jaké jsou důvody pro výměnu.

Vedení obce nám sdělilo, že rolety již nejsou v záruce a že jsou nefunkční, proto je prý potřeba koupit nové a vyměnit je. Jeden ze zastupitelů PRO Přílepy proto šel funkčnost rolet ověřit a ejhle, všechny byly plně funkční. Pídili jsme se proto po tom, kdo tedy výměnu prosazuje. Podle místostarosty Hoška vzešel požadavek od kulturní referentky. Evidentně ale nikdo nekontroloval, zda je výměna opravdu potřeba. Vyžádali jsme si tedy, aby byly přesné informace o důvodech zařazení položky zastupitelům sděleny mailem s odůvodněním, kdo a proč ji navrhnul. Zároveň jsme navrhli, aby z byla tato položka rozpočtu vypuštěna, což přes většinu zastupitelů neprošlo. Paradoxně o pár týdnů později vypuštění navrhnul sám místostarosta Hošek. A nakonec, jako už v mnoha jiných případech, bylo všechno jinak... více se dočtete v plné verzi Opoziční rubriky ZDE.

PRO Přílepy na podzim skončí s přímou angažovaností v obecní politice

(29.6.2018) Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy oznamuje, že na podzim letošního roku již nebude představovat další kandidátku do komunálních voleb v obci Velké Přílepy a nadále se nebude přímo angažovat v obecní politice. Jak jsme již avizovali v únoru letošního roku, velká část z nás z osobních důvodů nebude do zastupitelstva kandidovat. S několika zájemci o vlastní kandidaturu v podzimních volbách jsme hovořili a přejeme jim hodně úspěchů, věříme, že se jim záměr podaří zrealizovat.

Aktivity Sdružení PRO Přílepy nicméně s okamžikem komunálních voleb nekončí. I nadále se budeme podílet na veřejném životě obce, upozorňovat na nepravosti, zveřejňovat křiklavé případy nekompetentnosti, obcházení zákonů či uvádět informace nezakládající se na pravdě na pravou míru. Budeme také nadále organizovat společenské a veřejně prospěšné aktivity tak, jak jsme činili doposud.

Dvanáct let jsme aktivně působili v obecní politice a přitáhli k ní mnoho dobrých a aktivních spoluobčanů a udělalo se hodně dobré práce (více také v textu z ledna 2017 ZDE). „Stopa“ PRO Přílepy zůstane ve vedení obce v určité formě pravděpodobně i nadále. Paní starostka Čermáková a paní místostarostka Válková začínaly svou kariéru v komunální politice právě na kandidátce sdružení PRO Přílepy. Ačkoli s jejich současnou činností často nesouhlasíme a mnohá jejich minulá konání proběhla za, z našeho pohledu, ne zcela čistých okolností, přejeme jim do budoucna hodně úspěchů.

Přejeme všem občanům krásné léto a na podzim v komunálních volbách šťastnou ruku ve výběru budoucnosti naší obce.

Sdružení PRO Přílepy

Neplnění smluv obci nevadí několik let; nové záhady kolem změn územního plánu, aneb změnu prosadíme i s Marťany

(10.5.2018) V těchto dnech vychází nové číslo Obecního Zpravodaje, který jako obvykle obsahuje také tzv. opoziční rubriku, která je připravovaná zastupiteli za PRO Přílepy. Do tištěné verze Zpravodaje se bohužel nevešly všechny důležité informace - plnou verzi textu opoziční rubriky si můžete přečíst ZDE. Dozvíte se v ní o dalším vývoji kontroly plnění, na které má obec právo ze smluv, které v minulosti uzavřela a které přes řadu výzev stále nejsou v pořádku. V únoru se v podání pana místostarosty Hoška opět objevily nové záhady kolem územního plánu obce. V dubnu pak zastupitelé byli požádáni o schválení závěrečného účtu obce za rok 2017, aniž bychom k tomu dostali údaje o tom, jak byly plněny akce schválené do rozpočtu, či dostali vyjádření finančního výboru, tak jak v těchto případech bývá(valo) standardem.

zastupitelé k tomu nedostali žádné podrobné údaje o tom, jak byly plněny akce schválené do rozpočtu, obdobně jako už několikrát v poslední době v obdobných případech

Více zde: https://www.proprilepy.cz/news/neplneni-smluv-obci-nevadi-nekolik-let-nove-zahady-kolem-zmen-uzemniho-planu/
zastupitelé k tomu nedostali žádné podrobné údaje o tom, jak byly plněny akce schválené do rozpočtu, obdobně jako už několikrát v poslední době v obdobných případech

Více zde: https://www.proprilepy.cz/news/neplneni-smluv-obci-nevadi-nekolik-let-nove-zahady-kolem-zmen-uzemniho-planu/

Hobby výstava přilákala hodně vystavovatelů i návštěvníků

(14.5.2018) Již 6. ročník Hobby výstavy proběhl v centru Velkých Přílep 14. dubna 2018 na sále U Korychů a okolních plochách. Poddtitul akce "Jaké máme koníčky" letos naplnilo více jak třicet vystavovatelů ve svých expozicích a také v patnácti tvořivých a interaktivních dílničkách. Z letošního ročníku na mě dýchala atmosféra tvůrčí radosti a pohody a tak doufám, že obdobné pocity vyvolala ve všech, kteří se akce zúčastnili a také  přinesla dětem i dospělým radost z poznání i tvoření vlastníma rukama. Jak lze vidět z fotografií (na konci fotogalerie), měli jsme letos mnoho "nováčků", kteří u nás vystavoali poprvé a mnoho inovovaných expozic u vystavovatelů, kteří pomáhají s realizací akce již více let. Chtěl bych tímto poděkovat všem vystavovatelům za jejich obětavost, nápaditost a čas, se kterým se věnovali návštěvníkům a přeji všem mnoho tvůrčí energie a krásných nápadů. Za organizační tým, Petr Morysek

Je tu volební rok - obec vás potřebuje

(9.2.2018) Sdružení PRO Přílepy přeje všem spoluobčanům do roku 2018 hodně zdraví, štěstí i zábavy. Bude to rok na mnoha úrovních přelomový. Zvolili jsme si prezidenta, jakého si zasloužíme, brzy budeme mít snad plnohodnotnou vládu. A na podzim nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Jsou to volby, kde mají občané vlastně největší sílu – sílu ovlivnit své bezprostřední okolí. A nejen ovlivnit, ale také se přímo na řízení obce podílet.

Nadávat u piva, že něco nefunguje nebo se naopak opíjet rohlíkem, že funguje všechno a přitom nevidět reálné pozadí. To je nejjednodušší... Proč to ale nezkusit přímo a nezapojit se? Máte-li zájem osobně se podílet na budoucnosti obce, poskytneme rádi své zkušenosti i rady, jak vytvořit vlastní kandidátku, případně umožníme vést zavedenou kandidátku z čelních míst. Více se dozvíte ZDE.

(Ne)Klidný podzim

(3.11.2017) V minulých příspěvcích jste se na těchto místech mohli dočíst o cenzuře, netransparentních výběrových řízeních, „pravdách“ kterými pan místostarosta dlouhodobě zásobuje zastupitele i veřejnost, podivnostech kolem tvorby nového územního plánu obce či o tom, jak finanční výbor svou aktivitou pil krev vedení obce tak dlouho až jej nechalo odvolat. O tom všem se můžete dočíst níže na těchto stránkách. Velká část našich zpráv se věnovala právě problémům ve finančním řízení obce. Nyní již pan místostarosta může mít klidné spaní, ... více ZDE.

Hřiště o třech patrech, traktor pro naše lesy a odvolání finančního výboru

(26.7.2017) V těchto dnech vychází Obecní Zpravodaj Velkých Přílep, ve kterém se můžete dočíst o tom, že se na jednání vedení obce v podstatě nic nemění – vedení obce nekomunikuje řádně se zastupiteli ani s veřejností, porušuje dohody staré jen pár dní (o čemž se lze dozvědět více v zápisech z veřejných jednání zastupitelstva, které ale obec na svých webových stránkách neaktualizuje z neznámých důvodů už od února letošního roku) či realizuje netransparentní výběrová řízení, jako naposled s traktorem s lesnickou nástavbou. O tragikomickém odvolání celého finančního výboru poté, co přednesl zastupitelům návrhy na nápravná opatření vyplývající z výsledků kontroly, jste se dočetli již v předchozí zprávě na této stránce, další detaily jsou k dispozici ZDE. Celou zprávu pro opoziční rubriku, která popisuje okolnosti netransparentního výběrového řízení na traktor a podivné veletoče a zatajování informací kolem tvorby nového územního plánu ze strany místostarosty Tomáše Hoška si můžete přečíst ZDE.

Hošek: odhalují levárny na obecním úřadě? Odvolat!

(16.6.2017) Tragikomický výsledek mělo projednávání zprávy finančního výboru na posledním veřejném jednání zastupitelstva dne 14.6. V rámci projednávání bodu 17 programu, který se věnoval zprávě finančního výboru o zjištěných zásadních pochybeních při uzavírání smluv na poradenství či o záměrném obcházení pravomoci zastupitelů při schvalování smluv nad určitý finanční limit (více ve zprávě z 3.1.2017 ZDE), finanční výbor navrhoval přijmout opatření k tomu, aby nadále k porušování či obcházení zákonů ze strany vedení obce nedocházelo. V tomto duchu byl přednesen návrh usnesení a ve stejný okamžik přišel místostarosta Hošek s "protinávrhem". Nešlo o žádný konstruktivní či kompromisní návrh, ale o návrh odvolat celý finanční výbor, který už dlouhodobě překáží klidnému životu správce rozpočtu tím, že upozorňuje na chyby ve finančním řízení obce. Místo řešení příčin závažných zjištění pak opravdu přišlo odvolání zosnované vedením obce včetně místostarostky Válkové a zastupiteli za Tradice-Budoucnost. Takto se vypořádali s pro ně velmi nepříjemnými fakty plynoucími z uvedené zprávy.

Územní plán Přílep stále skrývá podivnosti, které nikdo nechtěl

(8.6.2017) Několik let příprav nového územního plánu obce pomalu vrcholí a nyní nás čeká jeden z klíčových kroků, který by neměl uniknout pozornosti těch, které zajímá co se bude dít v jejich okolí. 19. června 2017 proběhne první veřejné projednávání návrhu nového územního plánu Velkých Přílep. Ačkoli se na konci roku 2016 zdálo, že se návrh územního plánu (ÚP) podařilo ochránit před podivnými změnami, které zastupitelstvo nikdy neprojednávalo (více viz články na této stránce z 29.4. a 3.8.2016), nyní se ukazuje, že tomu tak bohužel není. V návrhu ÚP se například stále vyskytuje výstavba bytového domu u bytovek v Roztocké ulici. A to přesto, že již 23.3.2016 zastupitelstvo tuto výstavbu zamítlo a trvalo na stávajícím využití pozemku na sportoviště jak bylo určeno v původním ÚP. Místostarosta Hošek zodpovědný za přípravu územního plánu nenechal tento záměr odstranit, přestože k tomu byl zastupitelstvem vyzván a přestože i architekt zpracovávající ÚP zastupitelům slíbil, že změnu do původní podoby provede. Více k tomuto tématu v pozvánce na veřejné projednávání ZDE. Detialní podklady ÚP jsou zveřejněny na stránkách obce a na stránkách černošického úřadu ZDE.

Obchvat Přílep, potrefená husa či náprava hříchů, i to je obsah plné verze "oposloupku"

(29.4.2017) Právě vycházející Obecní Zpravodaj obsahuje pravidelné opoziční okénko, tentokrát pod titulem O potrefené huse. Vzhledem k limitovanému prostoru přinášíme jeho plnou verzi ZDE. Ve zprávě se dočtete jak o pokusech cenzurovat obsah textů ve Zpravodaji, tak o stále přetrvávající nekomunikaci ze strany vedení obce a neplnění usnesení zastupitelstva. Jedním z témat je i probíhající diskuse o vedení přeložky silnice II/240 (tzv. obchvat Velkých Přílep).

Obec se za posledních 10 let výrazně rozvinula, problémy ale eskalují

(27.1.2017) V právě vycházejícím Obecním Zpravodaji jsme nestandardně věnovali prostor ohlédnutí za posledními 10 lety vývoje obce. Plnou verzi textu naleznete na odkaze uvedeném níže. Seznámíme vás na něm rovněž s aktivitami a zjištěními kontrolního, finančního a dopravního výboru.

Přes všechna zmíněná pozitiva je zejména stav řízení obecních financí tristní. Místostarosta zodpovědný za rozpočet s finančním výborem řádně nekomunikuj e a jím předkládané podklady jsou v řadě případů pro potřebné účely nepoužitelné. Stejně se chová i v případě nového územního plánu. Na dotazy zásadního charakteru, několikrát opakované písemně, při pracovních jednáních i na veřejných zasedáních zastupitelstva, nereaguje buď vůbec, nebo mlží a neodpovídá k věci. Problémy se zametají pod koberec formou „s tím se nedá nic dělat“. Usnesení ke zprávě kontrolního výboru, který odhalil neplnění úkolů uložených zastupitelstvem vedení obce (viz zpráva na této stránce z 20.10.2016), se podařilo schválit v listopadu. Více o tomto i o dalších věcech si můžete přečíst  ZDE .

Kontrola výdajů na poradenství s výstavbou ZŠ přinesla závažné závěry

(3.1.2017) Finanční výbor od září do prosince 2016 kontroloval výdajů na poradenství v souvislosti s akcemi na rekonstrukci / rozšíření Základní školy Velké Přílepy v předchozích letech. Dospěl k několika závažným závěrům - obcházení zastupitelstva při schvalování vysokých výdajů, fakturování víceprací v poměru nepřiměřeném k původně dohodnuté částce a mnohé další. Plnou zprávu přednesenou na posledním prosincovém jednání zastupitelstva si můžete přečíst  ZDE .

Šlendrián na obci části zastupitelů vyhovuje a kryjí ho

(20.10.2016) V právě vycházejícím Obecním Zpravodaji najdete v rubrice "Z opozičních lavic" informace o diskusích kolem řešení obchvatu Velkých Přílep a řešení dopravní bezpečnosti v centru obce a o zjištěních kontrolního výboru, který odhalil neplnění úkolů uložených zastupitelstvem. Plnou verzi zprávy nalezdete ZDE. Zajímavý osud měla zpráva kontrolního výboru, která byla veřejně prezentována na zastupitelstvu dne 11.10.2016. Výbor doložil  neplnění úkolů a navrhnul, aby zastupitelstvo rozhodlo o tom, že úkoly, které byly i více než rok staré, je nutné splnit. Jaké úkoly to byly a jak se k nim staví vedení obce si můžete přečíst ve zprávě kontrolního výboru  ZDE . Přestože zjištění byla jasná, díky hlasům zastupitelů Hoška, Bečky a Válkové bylo znemožněno přijmout usnesení vedoucí k nápravě. A to přesto, že zastupitelé dostali zprávu výboru i návrh usnesení týden předem, aby se k ní mohli vyjádřit a aby mohli rozporovat případné chyby či nepřesnosti. I když nikdo nic nenamítal, bylo nepochopitelným jednáním jmenovaných zastupitelů znemožněno dosáhnout nápravy. Pro úplnost je třeba dodat, že sama paní starostka, která by měla úkoly řešit, návrh usnesení podpořila.

 

Zpráva Finančního výboru pro jednání zastupitelstva za období Leden – Srpen 2016

(1.9.2016) Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo 24.8.2016, předložil finanční výbor svou zprávu hodnotící hospodaření obce za rok 2015 a první pololetí roku 2016. Vyjadřuje se rovněž k rozpočtovému výhledu obce do roku 2019. Ačkoli došlo ke zlepšení situace s kvalitou finančních výkazů poskytovaných finančnímu výboru ke kontrole, na některé nesrovnalosti a dotazy k nestandardnímu vývoji rozpočtového plnění výbor opakovaně nedostává jednoznačné a úplné odpovědi. Zpráva finančního výboru v plném znění, jak byla prezentována na veřejném jednání zastupitelstva, je k dispozici  ZDE .

 

Dlouhá cesta k novému územnímu plánu a snahy o změny oproti schválenému zadání 

(3.8.2016)  Redakce Obecního Zpravodaje si od nás vyžádala text, který by stručně popsal historii tvorby nového územního plánu Velkých Přílep a pohled na poslední vývoj v jeho přípravě. Text měl být uveřejněn v rámci širšího tématu věnovaného územnímu plánu. Těsně před distribucí posledního vydání Zpravodaje jsme se od redakce dozvěděli, že "příspěvky nejsou dost srozumitelné, a že bude potřeba na tématu ještě zapracovat a doplnit ho", tudíž, že text v připravené podobě nebude publikován. V rámci přípravy územního plánu se objevila řada kontroverzí, které jsou v rozporu s původním zadáním a které vznikají buď záměrně, nebo nedůsledností stávajícího vedení obce. Více jsme o nich psali již v dřívějších příspěvcích, například v dubnu 2016. Článek, který nebyl zveřejněn, si můžete přečíst ZDE .

 

Z opozičních lavic: Studie prokázala účelnost zřízení semaforů na křižovatce v centru; ve financích stále ta o kohoutkovi a slepičce

(25.7.2016) V právě vycházejícím Obecním Zpravodaji najdete v rubrice "Z opozičních lavic" informace o výsledcích dopravní studie, která monitorovala intenzitu dopravy a posuzovala možná technická řešení pro umístění světelné signalizace. „Evergreenem“, u něhož kontrolní výbor žádá již více než půl roku marně o dodání informací, je vysvětlení statisícových úniků z obecního rozpočtu v důsledku nevymáhání povinností vyplývajících ze smluv v minulostí obcí uzavřených (více viz informace z ledna a dubna na tomto webu). Kontrolní výbor opakovaně na každém jednání zastupitelstva žádá o doložení, jak se obec dožadovala naplnění smlouvy s firmou Nimetal, o kolik peněz doposud obec přišla díky neplnění smlouvy a o informaci, jak bude dluh vymáhán. Přesto ani po více než půl roce tyto informace nebyly doloženy. Vzhledem k omezenému rozsahu textu, který mohl být otištěn, přinášíme jeho plnou verzi ZDE.

 

Z opozičních lavic: Řešení křižovatky Pražská, stále nezdůvodněné úniky příjmů z rozpočtu a (ne)pravdy kolem územního plánu

(29.4.2016) V právě vycházejícím Obecním Zpravodaji najdete v rubrice "Z opozičních lavic" informace o přípravách řešení dopravních problémů na křižovatce v centru obce, o výsledcích opakované kontroly úniků příjmů z obecního rozpočtu kontrolním výborem a o podivnostech provázejících tvorbu klíčového strategického dokumentu obce - nového územního plánu. Vzhledem k omezenému rozsahu textu, který mohl být otištěn, přinášíme jeho plnou verzi ZDE.

 

4. Hobby výstava se vydařila

Stovky malých i velkých nadšenců přilákal v sobotu 9. dubna 2016 již 4. ročník akce s podtitulem „Jaké máme koníčky“. Papírové, plastové, kovové, dřevěné... a mnohé jiné modely letadel, aut, lodí, vojenské techniky. Ale také umělecky zpracované pečivo, dorty či reálná historická vojenská vozidla v sousedství kovadliny s kovářem, kde si mohly nejen děti vyzkoušet tuto speciální zručnost. Zaujaly i méně obyklé koníčky jako například genealogie. Děti se neměly šanci vyhnout řadě tvořivých dílen nebo modelům vláčků a kolejišť na pódiu sálu vedle restaurace u Korycha. Hobby výstava se prostě opět vydařila. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník.

 

Divadlo kolem zprávy finančního výboru a statisícové úniky z rozpočtu; investice do dopravní bezpečnosti 

(20.1.2016)  V prvním letošním Obecním Zpravodaji najdete v rubrice "Z opozičních lavic" informace o zajímavém průběhu projednávání výsledků kontroly finančního výboru, která přinesla řadu závažných zjištění. Můžete se dočíst také o zprávě kontrolního výboru o kontrole některých smluv a o podezření na to, že obec dostatečně nevymáhá svá práva ve statisícové hodnotě. Dopravní výbor se zaobírá opatřeními pro zvýšení dopravní bezpečnosti. Vzhledem k omezenému rozsahu textu, který mohl být otištěn, přinášíme jeho plnou verzi ZDE.

    

Závažné závěry kontroly finančního výboru 

(6.11.2015)  Finanční výbor (FV) realizoval kontrolu položky ostatních osobních výdajů za rok 2014. O obstrukcích spojených s dodáním podkladů pro kontrolu jste se mohli dočíst již dříve jak zde, tak i v Obecním Zpravodaji. Kontrola zjistila porušování zákonů, vyplácení odměn na již neplatné smlouvy, absolutně nezvládnuté plánování rozpočtu, neodůvodněně vysoké meziroční nárůsty hodinových odměn pro brigádníky apod. Finanční výbor seznámil se závěry kontroly zastupitelstvo dne 28.7. 2015. K detailnímu projednání a přijetí usnesení vedoucímu k nápravě pochybení a prevenci jejich opakování došlo na veřejném jednání zastaupitelstva na konci září. Nyní přinášíme plnou verzi zprávy o kontrole:

ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU

 

Zprávy finančního, kontrolního a dopravního výboru, aneb "Z opozičních lavic" 

(28.6.2015)  V letním Obecním Zpravodaji dostala poprvé prostor rubrika "Z opozičních lavic". Vzhledem k omezenému rozsahu textu, který mohl být otištěn, přinášíme jeho plnou verzi ZDE. Starostka Čermáková si neodpustila umístit ve Zpravodaji pod náš text svůj komentář o "neopodstatněnosti výhrad opozice". Věříme, že čtenáři si po přečtení plné verze zprávy udělají vlastní úsudek. Zároveň se těšíme, že v rámci nediskriminačního přístupu dostaneme od redakce Zpravodaje recipročně možnost psát dovětky k textům paní starostky...

 

Architektonická soutěž využití centra obce: hloupost, arogance moci nebo jiná motivace? 

(28.6.2015)  V květnu 2015 předložila starostka obce zastupitelstvu dokument „Architektonicko-urbanistická soutěž: Plán využití centra obce Velké Přílepy“ se záměrem okamžitě vyhlásit velkou architektonickou soutěž. Zastupitelé dostali na poslední chvíli detailně zpracovaný dokument pro zadání výběrového řízení. Stalo se tak jako v řadě jiných případů bez jakékoli předchozí diskuse. V současné době přitom probíhá zpracování dokumentu „Strategický plán obce Velké Přílepy“, který má za cíl formulovat vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset a více let, stanovit problémové okruhy k řešení a specifikovat konkrétní projektové záměry. Logicky se proto nabízí, že tento strategický dokument by měl být podkladem pro architektonickou soutěž. Logika však asi „vládním“ zastupitelům nic neříká, protože tento návrh všemi svými hlasy odmítli. Trvají na tom, že architektonická soutěž bude vyhlášena dříve, než dojde ke schválení strategického plánu obce a jeho projednání s občany. Je to jen hloupost, arogance moci nebo za tím vším stojí jiná motivace? Více čtěte ZDE.

 

Obecní úřad: znemožňování kontroly, zatajování informací a cenzura 

Obecní úřad od konce roku 2014 znemožňuje či uměle oddaluje kontrolu své činnosti. Nejen kontrolu, kterou chce provádět finanční a kontrolní výbor na základě svých priorit a úkolů. Dokonce i kontrolu, kterou například finančnímu výboru jednohlasně uložilo zastupitelstvo obce, které požádalo o prošetření důvodů výrazného překročení nákladů na odměny vyplácené obecním úřadem. Velkým problémem je tristní stav komunikace mezi obcí a zastupiteli. V minulosti se všechny pro obec významné smlouvy a například dokumentace pro výběrová řízení dávaly předem zastupitelstvu (před podpisem či vyhlášením) a bylo tedy možné odhalit v nich chyby a nejasnosti. Nyní se to ve valné většině případů, ať již záměrně nebo neúmyslně, neděje. To zavdává spekulacím o regulérnosti řady výběrových řízení. Více viz zpráva pro Obecní Zpravodaj z června 2015. Na obstrukce při kontrolní činnosti upozornily již zprávy kontrolního a finančního výboru vyžádané v březnu 2015 Obecním Zpravodajem, u nichž došlo k pokusu o cenzurování a následně bylo jejich zveřejnění odmítnuto. Přečtěte si jejich plné znění ZDE.

 

     a      

Novinky

Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy představuje kompletní kandidátku do voleb

03.09.2014 00:19
PRO Přílepy jako první v obci představuje všech 11 kandidátů do obecního zastupitelstva. Profily kandidátů včetně fotografií naleznete v sekci Volby 2014. Detailní profily všech kandidátů včetně fotografií ze života postupně představujeme na Facebooku PRO Přílepy. Volby se konají ve dnech 10. a 11....

PRO Přílepy představují své kandidáty do zastupitelstva

15.08.2014 21:03
Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy začalo postupně zveřejňovat profily svých kandidátů na svých stránkách na Facebooku. Prvním představovaným kandidátem (č. 11) je Josef Ženíšek. Postupně představíme všechny kandidáty. Kompletní profily všech 11 kandidátů již brzy naleznete rovněž...

Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy na Facebooku

15.08.2014 21:00
Informace o sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy, ale do budoucna také zajímavosti z naší obce naleznete nově také na Facebooku. Staňte se našimi fanoušky.

Koaliční smlouva PRO Přílepy - Tradice-Budoucnost

11.11.2010 23:24
Zastupitelé zvolení za PRO Přílepy iniciovali a společně s partnerskými zastupiteli zvolenými za volební stranu Tradice-Budoucnost podepsali dne 8.11.2010 koaliční smlouvu, která  řeší ustavení volených orgánů obce Velké Přílepy, základní programové prohlášení koalice a mechanismy...

Detailní volební program

02.09.2010 22:32
Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy publikovalo svůj detailní volební program na roky 2010-2014. Přečíst si jej můžete zde.

Drbárna

18.07.2010 20:33
Otevřeli jsme virtuální kancelář uvádějící přílepské fámy na pravou míru

Kandidátka 2010

18.07.2010 20:31
Sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy sestavilo kandidátku do komunálních voleb konaných 15. a 16. října 2010.
<< 1 | 2 | 3