Re: Válková

Petr Morysek | 30.08.2018

Paní Válková již několik let, hlavně od doby, co byla jmenována místostarostkou, systematicky spolupracuje a hlasuje jednotně s paní starostkou Čermákovou a většinu nesdílí naše výhrady vůči práci vedení obce, jehož je sama nyní členkou. Jak jsme také uvedli, naše sdružení se v tomto roce již voleb neúčastní a tedy paní Válková již za PROPřílepy nemůže kadidovat. Paní Válková, pokud je nám známo, je nyní na kandidátce paní starostky Čermákové, čož potvrzuje faktický stav vztahů, které již několik let v rámci zastupitelstva pozorujeme.

Přidat nový příspěvek